Fler nyanlända bosätter sig i Göteborgsregionen

Fler nyanlända som har fått uppehållstillstånd tas emot i GR-kommunerna efter att bosättningslagen trädde i kraft den 1 mars 2016.

Bosättningslagen som trädde i kraft i mars innebär att kommunerna i GR ska ta emot 2 530 personer via anvisning under 2016 och cirka 3 700 personer under 2017*. Prognoserna på längre sikt är osäkra. Antalet personer som söker asyl i Sverige har minskat drastiskt jämfört med förra året men de konflikter i världen som driver människor på flykt kvarstår.

Det är mycket som ska fungera för att nyanlända ska få ett bra mottagande. Kommunerna i GR arbetar nu hårt för att ordna boenden. Det är också viktigt att själva bosättningsprocessen och samarbetet mellan kommun och myndigheter fungerar bra. GR:s plattform för nyanländas etablering har identifierat flera förbättringsområdenden kring bosättningsprocessen. Längre framförhållning, mer information om familjesammansättning och bättre kommunikation mellan kommuner och myndigheter är några. Dessa har framförts både till SKL och Migrationsverket som förbereder sig inför att ta över bosättningsuppdraget från Arbetsförmedlingen den 1 januari 2017.

Det är mycket fokus på gruppen som anvisas till kommunerna men många bosätter sig även på egen hand. Sett till hela landet så beräknas en tredjedel av alla nyanlända som fått uppehållstillstånd vara i behov av en anvisning under 2017 medan resten beräknas bosätta sig på egen hand. Hur fördelningen förväntas se ut i GR kan ni läsa mer om härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boendesituationen för nyanlända är, som för flera andra som söker bostad, besvärlig. För att få bostad i Göteborgsregionen behövs ofta en ordnad ekonomi och/eller lång kötid till fastighetsägarnas bostadsbestånd. Utdragna processer kring etablering av tillfälliga bostäder för bland annat studenter och nyanlända innebär inte den lättnad på boendesituationen som var avsikten. Dock kommer det generella bostadsbyggandet öka de kommande åren.

Arbetsmarknaden är stark i Göteborgsregionen. Arbetsgivare inom flera branscher påtalar svårigheter att rekrytera personal. Nyanlända är en möjlighet här och kan bli det i ännu större utsträckning. Två pågående projekt i GR syftar till att underlätta rekryteringen till bristyrken – ingenjörsprojektet "På rätt plats" samt yrkesutbildningar med språkstödlänk till annan webbplats.


*Länsstyrelsen i Hallands län har ännu inte fattat beslut om kommuntalen. Eftersom Kungsbackas tal därmed inte är fastställt är talet för hela GR preliminär.

 

Kontaktperson på GR: Linda Karlsson och Per Kristersson

Senast uppdaterad: 2018-11-15 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund