Forskning och verksamhet för bättre strokevård

Välkommen till ett nytt inspirationsseminarium för gränsöverskridande strokeforskning mellan kommuner, primärvård och slutenvård! Seminariet är avgiftsfritt.

Seminariet arrangeras av Strokecentrum Väst, Regionala Strokerådet, Kompetenscentrum för Jämlik vård, Kommun och sjukvård i Samverkan
i Göteborgsområdet samt FoU i Väst vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).

Invånarna i GR:s 13 medlemskommuner utgör ungefär en tiondel av Sveriges befolkning och här insjuknar cirka 2 500 individer varje år i stroke. Kommunernas kostnad för de strokeinsjuknade individerna är runt 1,5 miljarder årligen. Kommun, primärvård och slutenvård gör stora insatser i den komplicerade processen efter stroke.

Men vad finns det för vetenskapligt underlag för de åtgärder som erbjuds i den sena vårdkedjan efter stroke? Det finns ett stort behov av att beforska dessa processer inom kommun och landsting över geografiska, organisatoriska och disciplinära gränser.

Seminariet äger rum den 19 april.


Målgrupp

Förtroendevalda, chefer och medarbetare i kommun, primärvård och sjukhusens specialistvård samt forskare inom fältet.


Vill du veta mer?

  1. InbjudanPDF


Kontaktperson på GR: Yvonne Witzö (fd Andersson)

Senast uppdaterad: 2016-03-10 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund