Positiva resultat av kommunalt arbetsmarknadsprojekt för barnfamiljer i Göteborg

Personer som haft försörjningsstöd under lång tid har kommit vidare med hjälp av tidsbegränsade kommunala arbetsmarknadsanställningar, utbildning och förstärkt coachstöd.

Målgruppen för projektet 30 barnfamiljer var personer med hemmavarande barn som erhållit försörjningsstöd under lång tid, minst 10 månader utan uppehåll. De förväntades kunna komma i arbete eller tillgodogöra sig utbildning inom 6–18 månader.

Projektet genomfördes i samverkan mellan stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad samt Arbetsförmedlingen.

Idén var att i samverkan mellan myndigheterna identifiera personer ur målgruppen och erbjuda dessa tidsbegränsade kommunala arbetsmarknadsanställningar samt utbildning och förstärkt coachstöd. På så vis skulle målgruppens anställningsbarhet och därmed deras möjlighet till egen försörjning stärkas samtidigt som samarbetsaktörerna skulle få mer kunskap om hur målgruppen kan identifieras.

FoU i Väst/GR utvärderade projektet under tiden som det pågick och har nu också gjort en uppföljning ett år efter projektavslut. Uppföljningen visar bland annat följande:

  • Drygt två tredjedelar av de 30 personer projektet arbetade med mottar i februari 2017 inte ekonomiskt bistånd. Det positiva resultatet från 2016 verkar alltså bestå ett år efter projektets avslut.
  • Möjliga förklaringar till detta resultat är projektets arbetsmetoder och en god arbetsmarknad.
  • En större andel av de som ingått i projektet har avaktualiserats inom ekonomiskt bistånd, jämfört med den totala grupp långtidsmottagare i stadsdelen som inte ingått i projektet. Detta beror sannolikt på att ett särskilt urval gjorts av personer som bedömdes kunna komma i arbete eller studier.

Att insatsen riktades mot barnfamiljer hänger ihop med en politisk ambition att skapa bättre förutsättningar för den generation som idag växer upp i stadsdelen. Att föräldrar själva kan stå för sin försörjning antas stärka förutsättningarna för deras barns möjligheter att bli självförsörjande.


Ladda ner


Kontaktperson på GR: Cornelia Björk

Senast uppdaterad: 2017-06-02 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund