Projekt HälsoGReppet

GR:s personalchefsnätverk har tillsammans med Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen ansökt om medel från Europeiska socialfonden, ESF, för att bedriva ett projekt kring psykisk ohälsa bland anställda i kvinnodominerad sektor.

Ambitionen är bland annat att utveckla det förebyggande arbetet och rehabiliteringsarbetet genom en analysmodell, att förbättra samverkan mellan de involverade aktörerna samt att öka kunskapen hos chefer och medarbetare kring betydelsen av hälsa och hälsofrämjande ledarskap. Om projektet beviljas kommer det att pågå mellan april 2017–januari 2020.


Kontaktperson på GR: Ulrica Furby

Senast uppdaterad: 2016-10-24 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund