Studieresa till Danmark gav GR-kommuner kunskap om innovation och välfärdsteknik

Som en del i förstudien av innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub arrangerade GR en studieresa till Köpenhamn i Danmark den 25 – 26 april.

15 representanter från 9 GR-kommuner samt Skaraborgs och Göteborgsregionens kommunalförbund deltog, däribland socialchefer, politiker, ehälso- och IT-samordnare samt verksamhetschefer, enhetschefer och verksamhetsutvecklare inom äldreomsorg och funktionshinderverksamheter. Resan finansierades av Vinnova inom ramen för beviljade projektmedel i utlysningen ”förstudier av kommunala idéslussar”.

Syftet med studieresan var att få inspiration till hur kommuner och andra offentliga aktörerkan arbeta tillsammans med akademi, näringsliv och civilsamhälle för att lösa framtidens utmaningar inom äldreomsorg och funktionshinderområdet kopplat till tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknologi. Danmark har under flera år arbetat intensivt med att stärka kommuners innovationskraft på området och öka användningen av välfärdstekniska lösningar. Därför var Danmark ett intressant besöksmål i sammanhanget.

Programmet för studiebesöket hade satts ihop av Anne Smetana och Katja Birch på den icke vinstdrivande organisationen Healthcare Denmark i samarbete med Theresa Larsen och Sandra Goll-Rasmussen Nielsen, projektledare för förstudien av AllAgeHub på GR. Anne och Katja fungerade också som guider på plats under hela resan.

Första dagen besökte deltagarna Living Lablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Strandvejen i Hellerup som är en visnings- och labbmiljö för välfärdstekniklösningar inom äldreomsorgen. Där berättade projektledare Christina Louise Egebart om hur Köpenhamns kommun testar och utvärderar olika välfärdstekniklösningar tillsammans med personal och seniorer. Deltagarna fick också träffa Signe Louise Tholstrup, verksamhetschef på  vars uppdrag är att skapa nya lösningar inom vård- och omsorgssektorn i samarbete mellan näringsliv, forskare, medborgare och Köpenhamns kommun.

Andra dagen besökte deltagarna Copenhagen Health Tech Clustrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där projektledare Marie Klintrup informerade om deras verksamhet som syftar till att skapa och stötta innovativa partnerskap mellan näringsliv, offentliga aktörer och akademi inom välfärds- och medicinteknikområdet. Där fick deltagarna också träffa företrädare från Albertslundslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kommun som berättade hur de lyckats utveckla DOLLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Europas största Living Lab utomhus, med fokus på belysning och smart teknik i stadsmiljö. Under förmiddagen fick deltagarna även möta två företag inom välfärdsteknikområdet som demonstrerade sina produkter, Sekoialänk till annan webbplats och Icuralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studiebesöket avslutades på Center for Public Innovationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där Majken Præstbro och Monica Andersen berättade om hur de arbetar med att stötta och kvalitetssäkra innovationer bland offentliga aktörer på såväl kommunal, landstingskommunal som statlig nivå. Där informerade även projektledare Hasse Petersen om Welfare Innovation Zealandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, en samarbetsorganisation mellan 14 kommuner med syfte att stärka utveckling, implementering och spridning av välfärdstekniklösningar bland sina medlemskommuner.

 

På bilden: Från vänster syns Anne Smetana (Healthcare Denmark), Veronica Strömsten (Partille), Tina Isaksson (SDF Askim-Frölunda-Högsbo), Johanna Wallin (Lerum), Pär Levander (Mölndal), Mats Nilsson (Lilla Edet), Noomi Holmberg (Kungälv), företrädare för företaget Icura, Sandra Goll-Rasmussen Nielsen (GR), Henrik Ripa (Lerum), Frida Bergman (Mölnlycke), Mattias Leufkens (Ale), Frida Enebacke (Mölnlycke), Ann-Charlotte Klarén (Skaraborgs kommunalförbund), Theresa Larsen (GR), Susanne Sandberg (Alingsås) och Linn Wallér (GR).

 

  1. Läs mer om AllAgeHub här

  2. Vill du veta mer om AllAgeHub och kommunala idéslussar?
    Kontakta projektledare Theresa Larsen eller Sandra Goll-Rasmussen Nielsen

Senast uppdaterad: 2016-05-02 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund