Är du Mistra Urban Futures nya ledare för Göteborgsplattformen?

Centret för hållbar stadsutveckling Mistra Urban Futures söker nu en ny GOLIP-director med ansvar för att utveckla och leda  arbetet inom Göteborgsplattformen, där GR är en av parterna.

Mistra Urban Futures är ett internationellt kunskaps- och forskningscenter som ska bidra till att förverkliga rättvisa städer. Göteborgsplattformen är den största av de fem internationella plattformarna där centret verkar.

Som ledare och director har du ansvar för att leda och utveckla centret och dess projekt inom hållbar stadsutveckling tillsammans med konsortieparterna.   


Kontaktperson på GR: Lisa Ström

Senast uppdaterad: 2016-09-06 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund