Cecilia Bokenstrand och FoU i Väst/GR fick Förvaltningshögskolans pris

Förvaltningshögskolan delar varje år ut ett pris för bästa nyttiggörande av forskning. I år går priset till Cecilia Bokenstrand, som är avdelningschef för Arbetsmarknad och social välfärd på Göteborgsregionen (GR), på grund av hennes insatser för att bidra med ett vetenskapligt perspektiv till GR:s medlemskommuner.

Cecilia tog emot priset på Förvaltningshögskolans dag den 20 april.
- Jag tar emot priset som en stolt representant för Göteborgsregionen (GR) och alla medarbetare på avdelningen Arbetsmarknad och social välfärd. Det känns jätteroligt och är en bekräftelse på att vi på GR gör nytta för kommunerna, säger hon.

Syftet med priset är att uppmärksamma och stimulera till goda insatser vad gäller att nyttiggöra forskning i ämnet offentlig förvaltning. Hur gör då GR detta?
- GR:s roll är att ge verksamheterna i medlemskommunerna bästa möjliga kunskapsstöd. Vi ska vara en kompetensresurs som förmedlar kunskap, vi ska vara en brygga mellan akademi och praktik. Vi ska hjälpa kommunerna att sortera information och forskning och att angripa olika frågor på ett systematiskt sätt, säger Cecilia Bokenstrand.

På GR finns en forsknings- och utvecklingsfunktion, FoU i Väst (Forskning och utveckling), som arbetar specifikt med kopplingen mellan forskning och praktik och att göra forskning och kunskap till en integrerad del i det praktiska arbetet. Genom FoU i Väst har GR har anställda och projektanställda forskare.
- FoU i Väst och GR fungerar som en arena för att samla och sprida kunskap, synliggöra kommunernas kunskapsbehov och generera ny kunskap, säger Cecilia.

Vanliga utmaningar som kommunerna har handlar om ledning- och styrningsfrågor samt implementering. En fråga som hon tror kommer vara särskilt viktig för kommunerna framöver är kompetensförsörjning, och där behöver GR vara med och stötta ännu mer effektivt.

Samarbetet med Förvaltningshögskolan är en viktig del i GR:s arbete.
- Vi har ett mycket gott samarbete med Förvaltningshögskolan, till exempel genom att vi tar emot praktikanter och har forskare och anställda knutna till oss, säger Cecilia.

Motiveringen till priset:

Cecilia Bokenstrand tilldelas priset för att hon ”genom ett aktivt och öppet nyttiggörande främjat kunskapsutvecklingen för både praktik och forskning i offentlig förvaltning”.

”FoU i Väst bedriver högkvalitativ och ambitiös utbildningsverksamhet och kunskapsspridning och genomför återkommande egna undersökningar och utvärderingar på vetenskaplig grund. Organisationen bidrar därmed i högsta grad till att nyttiggöra forskning om offentlig förvaltning inom Göteborgsregionen. Som mångårig chef för FoU i Väst och enheten Arbetsmarknad och social välfärd har filosofie doktor Cecilia Bokenstrand utvecklat och förstärkt denna framgångsrika verksamhet och för detta har hon rönt stor uppskattning bland GR:s medlemskommuner.”

Läs mer om Förvaltningshögskolanlänk till annan webbplats

 

Kontaktperson på GR:   Cecilia Bokenstrand

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund