GR-kommunerna ökade med 11 448 invånare år 2015

De definitiva befolkningstalen från SCB visar att Göteborgsregionen återigen ökar sin befolkning. Ökningen för år 2015 motsvarar en tillväxt på sammanlagt 1,2 procent jämfört med föregående år och en sammanlagd befolkning på 982 360 personer.

Störst procentuell befokningsökning i regionen har Ale kommun med 1,5 procent och Göteborg med 1,3 procent.

Störst procentuell befolkningsökning 2015 jämfört med föregående år har
Tjörns kommun, 1,2 procent 2015 att jämföra med 0,6 procent 2014.

Den målsättning som finns uppsatt för Göteborgsregionen är en årlig befolkningstillväxt på 10 000 personer.

Källa SCB 2016.02.22

Senast uppdaterad: 2016-02-23 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund