GR söker Chef för vuxenutbildningen

Var med och utveckla storstadsregionen tillsammans med oss!

Genom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) arbetar 13 kommuner tillsammans för en miljon invånare i Göteborgsregionen. Sedan år 2000 har regionen vuxit med 150 000 invånare. Den snabba tillväxten innebär både möjligheter och utmaningar inom de områden som vi arbetar med: utbildning, arbetsmarknad, social välfärd, miljö och samhällsbyggnad.

På GR är vi cirka 200 engagerade kollegor som arbetar för att göra livet bättre för alla som lever och verkar i Göteborgsregionen. Verksamheten ska vara till nytta för medlemskommunerna och samtidigt stärka regionen nationellt såväl som internationellt. En stor del av GR:s verksamhet finansieras med externa medel i form av projektmedel, forskningsbidrag och deltagaravgifter. Våra tre kärnvärden, lyhördhet, handlingskraft och utveckling, är vägledande för vårt arbete.

Vill du veta mer om hur vi vill utveckla Göteborgsregionen? Läs våra mål- och strategidokument Hållbar tillväxt och Verksamhetsinriktning 2017-2019. Du hittar dokumenten på vår webbplats www.grkom.se/styrninglänk till annan webbplats

OM GR UTBILDNING

GR Utbildning är en regional utvecklingsarena med cirka 90 medarbetare. Avdelningen arbetar med allt från skolutveckling, läromedel och att motverka studieavbrott till ledarutveckling, vuxenutbildning, gymnasiesamverkan och samverkan mellan skola och arbetsliv. Vi omvärldsbevakar aktivt i skolfrågor för att kunna erbjuda kommunerna insatser och stöd redan innan det efterfrågas. Vill du veta mer om vad GR Utbildning gör?

Arbetsuppgifter

Tjänsten som chef för GRvux på GR är unik. Göteborgsregionens 13 kommuner har sedan 2003 samarbetat för att gemensamt skapa tillväxtskapande yrkesutbildningar för vuxna. Samarbetet är unikt i landet och är framgångsrikt tack vare stort engagemang från kommunerna.

Sedan starten har hundratals olika utbildningar genomförts som i mycket hög utsträckning lett till arbete för eleverna och därmed också kompetensförsörjning för både det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Samarbetet har präglats av höga ambitioner att utveckla och pröva nya utbildningskoncept. Göteborgsregionens så kallade yrkesutbildningar med språkstöd är ett resultat av dessa ambitioner.

GR Utbildning har i uppdrag av kommunerna att samordna yrkesutbildningarna för vuxna. I uppdraget ingår att tillsammans med kommunerna skapa ett brett och ändamålsenligt utbud av yrkesutbildningar, följa upp genomförda utbildningar, säkerställa relevant information och marknadsföring, optimera de ekonomiska resurserna i form av statsbidrag och kommunala medel samt omvärldsbevakning i nära samarbete med arbetsmarknadens olika branscher och offentliga aktörer såsom Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen.

Som chef för vuxenutbildningen på GR leder du en enhet som består av sju medarbetare. Vidare ansvarar du för arbetet i vuxenutbildningsnätverket som består av representanter från medlemskommunerna. I uppdraget ingår också samarbete med andra regionala och nationella aktörer.

PROFIL

Kompetens och erfarenhet

 • Relevant akademisk examen.
 • Flerårig erfarenhet som ledare inom vuxenutbildning eller motsvarande område.
 • Stort intresse och engagemang för utveckling av vuxenutbildning generellt och yrkesutbildningar i synnerhet.
 • God kunskap om kommunal och regional utveckling och storstadsregionens utmaningar.
 • God förmåga att leda grupper och nätverk av olika slag.
 • Erfarenhet och engagemang för samarbete med branschföreträdare inom privata näringslivet och offentlig sektor.

Personliga egenskaper

 • Du är lyhörd, handlingskraftig och utvecklingsorienterad.
 • Du är kommunikativ.
 • Du har god analytisk förmåga och kan förmedla komplexa sammanhang.
 • Du är bra på att skapa förtroende och att bygga relationer.
 • Du utvecklar organisationen genom och tillsammans med dina medarbetare.
 • Du drivs av samhällsengagemang och vill göra skillnad genom utveckling

ANSÖKAN

Välkommen med din ansökan bestående av CV och personligt brev skrivet på svenska. Urvalet sker löpande.

Sista ansökningsdag: 2018-05-06

Ansökan görs endast via Chefspoolen

 

Kontakt

Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Chefspoolen.

Fackliga Företrädare på GR:

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund