GR söker projektledare med fokus på fullföljda studier och skolutveckling

Var med och utveckla storstadsregionen tillsammans med oss!

Genom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) arbetar 13 kommuner tillsammans för en miljon invånare i Göteborgsregionen. Sedan år 2000 har regionen vuxit med 150 000 invånare. Den snabba tillväxten innebär både möjligheter och utmaningar inom de områden som vi arbetar med: utbildning, arbetsmarknad, social välfärd, miljö och samhällsbyggnad.

På GR är vi cirka 200 engagerade kollegor som arbetar för att göra livet bättre för alla som lever och verkar i Göteborgsregionen. Verksamheten ska vara till nytta för medlemskommunerna och samtidigt stärka regionen nationellt såväl som internationellt. En stor del av GR:s verksamhet finansieras med externa medel i form av projektmedel, forskningsbidrag och deltagaravgifter. Våra tre kärnvärden, lyhördhet, handlingskraft och utveckling, är vägledande för vårt arbete.

Vill du veta mer om hur vi vill utveckla Göteborgsregionen? Läs våra mål- och strategidokument Hållbar tillväxt och Verksamhetsinriktning 2017-2019. Du hittar dokumenten på vår webbplats www.grkom.se/styrninglänk till annan webbplats

OM GR UTBILDNING

Du kommer att tillhöra avdelningen för utbildning som arbetar med alltifrån skolutveckling, läromedel och att motverka studieavbrott till ledarutveckling, vuxenutbildning, praktiksamordning, gymnasiesamverkan och samverkan mellan skola och arbetsliv. Vill du veta mer om vad GR Utbildning gör?

Under 2018 kommer GR Utbildning fortsätta att utveckla sitt arbete med att stärka och stödja skolors och huvudmäns arbete med alla ungas fullföljda studier. GR Utbildning har under flera år byggt en nationellt ledande kompetens inom området, och arbetar i dag med flera stora satsningar i samarbete med olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Du kommer att ingå i ett engagerat team av medarbetare som utifrån olika kompetenser och profiler tillsammans verkar för alla ungas möjligheter att fullfölja sina studier.

Som medarbetare hos oss blir din roll att initiera och driva utvecklingsprojekt och satsningar som stödjer skolor och huvudmän kring fullföljda studier.

Vill du vara med och utveckla vår verksamhet?

Uppdrag & Arbetsuppgifter

Som projektledare på GR Utbildning leder du förändringsprocesser på flera olika nivåer. Det kan handla om processledning och utvecklingsstöd till lärare och andra nyckelfunktioner i skolan, men även stöd och utveckling till rektorer och huvudmän kring verksamheters organisation och det systematiska kvalitetsarbetet.

Arbetet kommer primärt att röra uppdrag som handlar om processledning till skolor och kommuner/huvudmän inom ramen för större satsningar och projekt. Du kommer att arbeta i team i nära samverkan med andra.

GR Utbildning arbetar i dag med insatser som riktar sig till både grundskolan och gymnasiet, och avser på sikt bredda arbetet än mer.

Du som söker är en utåtriktad person som arbetar för att utveckla svensk skola. Arbetet handlar om att driva processer framåt vilket innebär en hög grad av frihet och egen initiativförmåga.

Kvalifikationer

 • Du ska kunna ta ett ledningsperspektiv och ha förmåga att leda förändringsprocesser.
 • Du är bekväm i processledarrollen och har lätt för att läsa av och svara upp mot individers och organisationers behov. 
 • Du trivs med att arbeta i team och att kontinuerligt lära och utvecklas tillsammans med andra. 
 • Du är en person som arbetar för att alla unga ska lyckas och trivas i skolkontexten, och ditt arbete utgår från ett vetenskapligt förhållningssätt. 
 • Du har en förmåga att entusiasmera och leda andra och drivs av en övertygelse om att professionella medarbetare kan och vill verka för alla ungas möjligheter i skolan och samhället. 
 • Du verkar i dag i en kontext där du på något sätt driver utvecklingsarbete. 
 • Relevant utbildningsbakgrund – lärarutbildning, utbildning inom elevhälsoområdet eller annan relevant utbildning. 
 • Förmåga att utveckla, leda och driva processer och projekt. 
 • Väl förtrogen med skolans villkor och verksamhet, gärna med erfarenhet av utvecklingsarbete som rör exempelvis inkludering, närvaro, nyanländas lärande. 
 • Väl förtrogen i relevant kunskap och forskning. 
 • Erfarenhet av gymnasiet är meriterande. 
 • Erfarenhet av elevhälsa är meriterande.

Personliga egenskaper

 • Du är flexibel, självgående, initiativtagande och har en förmåga att snabbt kunna sätta dig in i saker. 
 • Du är strukturerad och jobbar gärna i flera processer samtidigt. 
 • Du drivs av samhällsengagemang och vill göra skillnad. 
 • Du har lätt för att samarbeta med andra i olika konstellationer.

Anställningens omfattning

 • Anställningsform: Tidsbegränsad till ett år med möjlighet till förlängning.
 • Omfattning: Heltid
 • Tillträde: 2018-08-15 eller enligt överenskommelse

ANSÖKAN

Ansökan görs endast via Offentliga jobb

Kontakt

 • Lisa Sipari, Teamledare
  Tfn. 031-335 5089, 0708-24 35 07

Fackliga Företrädare på GR:

Senast uppdaterad: 2018-06-07 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund