GR söker Projektledare till praktikplatsen.se

Vill du vara med och utveckla storstadsregionen med oss? Ansök om tjänsten senast den 2 november.

Om Göteborgsregionen

Genom Göteborgsregionen (GR) arbetar 13 kommuner tillsammans för en miljon invånare i Göteborgsregionen. Sedan år 2000 har regionen vuxit med 150 000 invånare. Den snabba tillväxten innebär både möjligheter och utmaningar inom de områden som vi arbetar med: utbildning, arbetsmarknad, social välfärd, miljö och samhällsbyggnad.

På GR är vi cirka 200 engagerade kollegor som arbetar för att göra livet bättre för alla som lever och verkar i Göteborgsregionen. Verksamheten ska vara till nytta för medlemskommunerna och samtidigt stärka regionen nationellt såväl som internationellt. En stor del av GR:s verksamhet finansieras med externa medel i form av projektmedel, forskningsbidrag och deltagaravgifter. Våra tre kärnvärden, lyhördhet, handlingskraft och utveckling, är vägledande för vårt arbete. Vill du veta mer om hur vi vill utveckla Göteborgsregionen?

Läs våra mål- och strategidokument Hållbar tillväxt och Verksamhetsinriktning 2017-2019.

Göteborgsregionen (GR) och Praktikplatsen har sedan 2003 arbetat strategiskt och operativt med frågor som rör samverkan skola-arbetsliv och praktik i olika skolformer. Utgångspunkten är att alla elever och studenter ska ha likvärdiga möjligheter till kontakter med arbetslivet och att processer för samverkan mellan skolor och arbetsplatser, såväl offentliga som privata, krävs för att skapa effektivitet, hållbarhet och kvalitet runt praktikplatssamordning. Ett stöd i detta arbete är bland annat det digitala verktyget praktikplatsen.se som hanterar praktiksamordning för elever, studenter, arbetssökande, utbildningsanordnare/skolor och arbetsplatser.

Idag erbjuder Praktikplatsen samordning av prao för grundskolan, APL för gymnasie- och vuxenutbildning, LIA för Yrkeshögskola, VFU för universitet, temapraktik, tex miljöpraktik, arbetsmarknadspraktik och ferieplatser. Verktyget praktikplatsen.se används även av många andra regioner och kommuner i Sverige i deras praktiksamordning. GR agerar stöd i att bygga upp hur en kommun eller skola skall arbeta med praktik, oavsett praktikform, och finns sedan som ett processtöd i införandet och stöd till deras egen personal eller att GR fortsatt finns behjälpliga i exempelvis anskaffandet av platser etc. Läs mer: www.goteborgsregionen.se/praktikplatsen

Vill du vara med och utveckla vår verksamhet?

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som har kunskap och erfarenhet av att arbeta med frågor som rör kompetensförsörjning och samverkan mellan skola och arbetsliv. Du har god kunskap om hur olika skolformers samverkan med arbetslivet ser ut i allmänhet och hur praktik fungerar i synnerhet.

Arbetet innebär att kunna bygga upp effektiva strukturer för att anskaffa praktikplatser som matchar skolornas behov såväl som arbetsmarknadens behov. Här handlar det om att ha insikt och förståelse för nätverks- och samverkansarenors betydelse och ha förmåga att bygga upp dessa kontaktytor i syfte att skapa kopplingar mellan skola och arbetsplatser.Vi ser att du är en lösningsorienterad person som på ett strategiskt sätt kan hitta nya vägar för samverkan mellan olika aktörer inom offentlig sektor och privat näringsliv, som bidrar till en utvecklad praktikanskaffning och kvalitetsarbete därtill. Arbetet innebär såväl strategiskt som operativt arbete. Du kommer arbeta i hela kedjan, från kontakter med våra kunder i form av regioner, kommuner och skolor som vill ha vårt stöd till aktörer från arbetslivet. Det kan handla om att stötta nya aktörer i arbetet lika mycket som att arbeta med avtalsefterlevnad av befintliga aktörer.

Införandet av obligatorisk prao i grundskolan har resulterat i att många nya praoplatser behöver anskaffas och göras tillgängliga för grundskoleelever i regionen. För att möta stora rekryteringsbehov inom offentlig sektor behöver effektiv infrastruktur för gymnasiets och vuxenutbildningens apl-samordning utvecklas. Din roll på GR kommer till stor del handla om att skapa förutsättningar för hur vi på ett strategiskt sätt kan utveckla arbetet med anskaffning av praktikplatser genom nya samverkansytor.

Vi ser att du är en lösningsorienterad person som på ett strategiskt sätt kan hitta nya vägar för samverkan mellan olika aktörer inom offentlig sektor och privat näringsliv, som bidrar till en utvecklad praktikanskaffning och kvalitetsarbete därtill. Arbetet innebär såväl strategiskt som operativt arbete. Du kommer arbeta i hela kedjan, från kontakter med våra kunder i form av regioner, kommuner och skolor som vill ha vårt stöd till aktörer från arbetslivet. Det kan handla om att stötta nya aktörer i arbetet lika mycket som att arbeta med avtalsefterlevnad av befintliga aktörer.

Kvalifikationer

  • Du har en bakgrund från arbete på strategisk/övergripande nivå i en kommun eller inom näringslivet rörande kompetensförsörjning/samverkan skola-arbetsliv, alternativt som studie- och yrkesvägledare eller på en arbetsmarknadsenhet.Du har erfarenhet av politiskt styrda organisationer
  • Du tycker om att nätverka och har förståelse för ett regionalt perspektiv som plattform för samverkan.Du är kommunikativ och har vana att uttrycka dig såväl muntligen som skriftligen.
  • Du är en utvecklingsbenägen, strukturerad och driven person med förmåga att se helheter och lösningar för dessa.
  • Du har vana av att arbeta både strategiskt och operativt.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Allmän visstidsanställning 1 år
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2019-01-01 - 2019-12-31

Ansökan

Ansök senast: 2018-11-02

Ansökan görs endast via Offentliga jobb

Kontaktperson på GR:

Johan Borvén
Teamledare
Tfn. 031-335 5091, 0721-88 52 51

Fackliga Företrädare:

Anders Hemborg
Saco-representant
Tfn: 031-335 5072

Katarina Kjellqvist
Vision-representant
Tfn:031-335 5002

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund