GR söker utvecklingsstrateg med fokus på skolutveckling

Vill du vara med och utveckla vår verksamhet och bidra till regional utveckling?

Genom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) arbetar 13 kommuner tillsammans för en miljon invånare i Göteborgsregionen. Sedan år 2000 har regionen vuxit med 150 000 invånare. Den snabba tillväxten innebär både möjligheter och utmaningar inom de områden som vi arbetar med: utbildning, arbetsmarknad, social välfärd, miljö och samhällsbyggnad.

På GR är vi cirka 200 engagerade kollegor som arbetar för att göra livet bättre för alla som lever och verkar i Göteborgsregionen. Verksamheten ska vara till nytta för medlemskommunerna och samtidigt stärka regionen nationellt såväl som internationellt. En stor del av GR:s verksamhet finansieras med externa medel i form av projektmedel, forskningsbidrag och deltagaravgifter. Våra tre kärnvärden, lyhördhet, handlingskraft och utveckling, är vägledande för vårt arbete.

Vill du veta mer om hur vi vill utveckla Göteborgsregionen? Läs våra mål- och strategidokument Hållbar tillväxt och Verksamhetsinriktning 2017-2019. Du hittar dokumenten på vår webbplats www.grkom.se/styrninglänk till annan webbplats

OM GR UTBILDNING

Du kommer att tillhöra avdelningen för utbildning som arbetar med alltifrån skolutveckling, läromedel och att motverka studieavbrott till ledarutveckling, vuxenutbildning, praktiksamordning, gymnasiesamverkan och samverkan mellan skola och arbetsliv. Vill du veta mer om vad GR Utbildning gör?

GR arbetar för skolutveckling i regionen genom bred förankring bland annat via ett stort antal nätverk bestående av nyckelfunktioner i medlemskommunerna. Den täta samverkan med representanter från kommunerna säkerställer att GR nära följer skolors och kommuners behov och utvecklingsarbete. GR bedriver arbete på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

GR Utbildnings utbildningschefsnätverk har ett antal prioriterade frågor i fokus: strategisk kompetensförsörjning, hållbart skolledarskap, inkludering/utbildning för alla och en skola på vetenskaplig grund. Vidare tillkommer perspektiv som rör demografi, ekonomi, digitalisering och kvalitet. Kring dessa teman samlas GR:s tretton medlemskommuner och utarbetar såväl bredare strategier och samverkansformer som operativa insatser. Som utvecklingsstrateg med fokus på skolutveckling blir din roll att initiera och driva utvecklingsprojekt och satsningar som rör dessa teman.

Uppdrag & Arbetsuppgifter

Som utvecklingsstrateg på GR Utbildning leder du utvecklings- och förändringsprocesser på flera olika nivåer.

Ditt uppdrag rör främst att leda och driva insatser nära kopplade till utbildningschefernas teman, och mer specifikt frågor som rör skolans egen kompetensförsörjning (lärarbrist) samt frågor som rör en skola på vetenskaplig grund i samverkan med akademi och kommuner. Vidare rör uppdraget även att arbeta nära GR

Utbildnings många professionella nätverk där kommunerna finns representerade med nyckelfunktioner kopplat till olika målgrupper.

Kvalifikationer

 • Relevant utbildningsbakgrund – lärarutbildning eller annan relevant utbildning. 
 • Erfarenhet av arbete med skolutveckling på strategisk nivå (verksamhetsansvarig, utvecklingsledare, skolledare etc). 
 • Förmåga att utveckla, leda och driva processer och projekt. 
 • Väl förtrogen med skolans villkor och verksamhet. 
 • Väl förtrogen i relevant kunskap och forskning. 

Personliga egenskaper

 • Du är flexibel, självgående, initiativtagande och har en förmåga att snabbt kunna sätta dig in i saker. 
 • Du är strukturerad och jobbar gärna i flera processer samtidigt. 
 • Du drivs av samhällsengagemang och vill göra skillnad. 
 • Du har förmåga att både arbeta operativt och strategiskt. 
 • Du har lätt för att bygga relationer och samarbeta med andra i olika konstellationer. 
 • Du har en kommunikativ förmåga i såväl skrift som inför större och mindre grupper.

Anställningens omfattning

 • Anställningsform: Tidsbegränsad till ett år med möjlighet till förlängning.
 • Omfattning: Heltid
 • Tillträde enligt överenskommelse

ANSÖKAN

Ansökan görs endast via Offentliga jobb

Kontakt

 • Lisa Sipari, Teamledare
  Tfn. 031-335 5089, 0708-24 35 07

Fackliga Företrädare på GR:

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund