Modell för kartläggning, utveckling och bedömning vid validering

Validering Väst och Göteborgs Stad  genomför sedan augusti 2015 ett samverkansprojekt som nu går in i produktionsfasen. Nu finns KUB-modellen för kartläggning, utveckling och bedömning.

Park- och naturförvaltningen samt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg är involverade. Park- och naturförvaltningen har arbetsmarknadspolitiska insatser i form av arbetslag med tio anställda i varje. Deltagarna i arbetslagen får anställning under en period, normalt ett till tre år, och syftet är att det ska stärka dem i att komma närmare arbetsmarknaden.

Verksamheten som bedrivs bedöms fungera bra, men arbetsledarna har saknat en strukturerad modell att följa vid arbetsplatsförlagt lärande och bedömning. Det har också saknats ett ”värdeskapande” intyg med legitimitet efter anställningens slut.

Ett av målen med samverkan var att få en modell som ger:
•    mer strukturerad och målinriktad handledning och bedömning som stärker arbetstagaren och fyller på rätt kompetens
•    ökad kvalitet i metodarbetet inom lagverksamheten
•    värdeskapande intyg efter anställningen

KUB-modellen blev svaret på detta. KUB står för kartläggning, utveckling och bedömning. KUB-modellen är framförallt till för personer som har eller avser att nå en reell kompetens som inte på ett bra sätt går att bedöma mot svenska skolsystem eller branschkrav. Grunden är att en person under en praktik/provanställning/anställning ska få möjlighet till en strukturerad process för kompetensutveckling och bedömning som leds av en handledare och bedömare certifierad enligt KUB-modellen.

Under projektet har stödmaterial tagits fram (enligt KUB-modellen) för tre olika yrken. Ledordet har varit enkelhet. Modellen bygger på specifika arbetsuppgifter och generella arbetslivskompetenser, och är anpassad till SeQF (Sveriges referensram för kvalifikationer – Myndigheten för yrkeshögskolan)

Utvecklingsfasen är över och nu går projektet in i produktionsfas. Fem arbetsledare är utbildade samt certifierade handledare och bedömare enligt KUB-modellen. Dessa har börjat tillämpa KUB-modellen i tre av arbetslagen under februari. Under våren och hösten 2016 kommer Validering Väst att utbilda ytterligare ca 15 arbetsledare inom park- och naturförvaltningen som handledare och bedömare.

KUB-modellen är enkel att överföra till andra verksamheter och enkel att anpassa till andra yrken både på kollektiv- och tjänstemannasidan.  

Är du nyfiken på att veta mer?


Senast uppdaterad: 2016-02-29 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund