Mölndals stads egen hälsopedagog utbildar chefer i hälsofrämjande ledarskap

ESF- och GR-projektet HälsoGReppets lokala projektledare i Mölndals stad, hälsopedagogen David Mattsson, håller kurser i hälsofrämjande ledarskap. Vi hälsade på under en utbildningsdag.

Utbildningen är en satsning inom ESF- och GR-projektet HälsoGReppet och riktar sig till chefer inom den tekniska förvaltningen samt vård och omsorgsförvaltningen.

– Sedan 2016 satsar vård och omsorgsförvaltningen och tekniska förvaltningen här i Mölndals stad tillsammans på hälsofrämjande arbete. Förvaltningarna gick då ihop för att anställa en hälsopedagog och jag har nu varit på plats i lite över ett år. Vi dockar nu an vårt pågående hälsofrämjande arbete till projektet HälsoGReppet med utbildningar i hälsofrämjande ledarskap för chefer, säger David Mattsson, hälsopedagog, Mölndals stad, lokal projektledare HälsoGReppet.

Vi besökte David Mattsson i Mölndals stadshus under den första utbildningsdagen för året, resultatet ser ni i filmen nedan.

Häng med till HälsoGReppet i Mölndals stad

HälsoGReppets samtliga lokala projekt kommer besökas under projekttiden,
håll därför utkik för fler filmer inom kort.

HälsoGReppet
Ett GR- och ESF-projekt för att stärka individers ställning på arbetsmarknaden genom att förebygga och förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa, bland de anställda i kommunerna.

Kontaktperson på GR:

Christina Bouweng Andersson
031-335 53 23, 0707-69 03 43 

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund