Nu kan du anmäla dig till Mötesplats Väst

Den 24-25 oktober arrangerar Göteborgsregionen för första gången Mötesplats Väst, en konferens som vänder sig till förtroendevalda och chefstjänstepersoner inom kommunerna. Fokus för konferensen är kommunutredningen och framtidens välfärdsfrågor och vi har ett fullmatat program med många spännande talare.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll medverkar under temat välfärden och dess betydelse för det vi kallar den svenska modellen.

Anders Ekholm, senior rådgivare vid Institutet för framtidsstudier, presenterar rapporten Förbjuden framtid? – Den digitala kommunen, där han visar på kommunens utmaningar när det gäller digitalisering och teknologins möjligheter för att lösa framtida behov.

Bart Somers, Borgmästare i Mechelen, Belgien, talar om framgångsrik integration och hur man stärker kommuner och andra aktörer för att skapa ett multikulturellt samhälle.

Dessutom kommer bland andra Sverker Lindblad, huvudsekreterare i Kommunutredningen (Fi 2017:2) och Ingmar Skoog, centrumföreståndare för AgeCap – Centrum för åldrande och hälsa. Karin Klingenstierna är moderator.

Bakgrunden till konferensen är den demografiska utvecklingen och den snabba urbaniseringstakten som blir en utmaning för kommunerna under de kommande decennierna. För att kunna möta samhällsutvecklingen krävs att kommunerna har en kapacitet som står i proportion till deras uppgifter. Med lyhördhet, handlingskraft och utveckling i fokus kan vi tillsammans stärka Göteborgsregionen (GR) som en arena för utveckling. Tillsammans kan vi möta gemensamma problem samt undersöka, laborera och testa möjliga lösningar.

En avgift kommer att tas ut för att täcka kostnaderna för konferensen, som börjar på torsdag och avslutas på fredag. På torsdagskvällen ges möjlighet att träffas under trevliga former över kommun- och partigränser.

Läs mer på konferensens hemsida: www.goteborgsregionen.se/motesplatsvastlänk till annan webbplats

Eller gå direkt till inbjudanPDF.

Välkommen till en spännande konferens!


Kontaktperson på GR: Karin Westberg och Gunnel Rydberg

Senast uppdaterad: 2019-04-16 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund