Så mycket förväntas GR-kommunernas personalbehov öka 

Nu finns det en uppdaterad statistikrapport över personal- och rekryteringsbehov för 2016–2026.

Den här gången har prognosen vidgats till att omfatta hela den kommunala sektorn, med fokus på skolan och det sociala området.

I ljuset av 2013 års prognos kan konstateras att behovet 2016 blev lite mer omfattande än förväntat på grund av att befolkningsförändringarna blev större än förutsett.

Under perioden 2016–2026 förväntas personalbehovet inom det sociala området att växa från cirka 28 800 till 34 400 anställda, det vill säga med cirka 5 600 fler anställda. Inom skolan förväntas behovet öka från 29 100 till 33 600 anställda, eller 4 500 fler. Behoven ökar mest inom äldreomsorgen och gymnasieskolan.


Befolkningsförändringar

Det ökade personalbehovet bottnar framför allt i de befolkningsförändringar som verksamheterna har att möta. Det gäller såväl skolan som det sociala området. Samtidigt förväntas behovet dämpas i början av perioden till följd av skolans anpassning till färre asylsökande elever samt neddragningar inom individ- och familjeomsorgen, som en konsekvens av färre placerade ensamkommande barn samt sänkta statliga ersättningar för målgruppen.


Personalavgångar

Utöver ett förändrat personalbehov påverkas rekryteringsbehovet ännu mer av personalavgångar – hur många som pensioneras eller slutar av andra skäl. För skolan uppskattas det reella rekryteringsbehovet i GR-kommunerna vara i genomsnitt 3 700 anställda per år fram till 2026. Inom det sociala området behöver man rekrytera i genomsnitt 3 300 anställda per år. Det ska betonas att det alltså inte handlar om så många nya tjänster inom kommunerna utan framför allt att täcka upp för löpande personalavgångar.


Lagom personalomsättning?

Det är svårt att säga vad som är en lagom personalomsättning. I flertalet GR-kommuner slutade under 2016 mer än var tionde tillsvidareanställd av annat skäl än pension, och i flera kommuner var andelen över 12,5 procent.* I enskilda verksamheter är personalomsättningen ännu högre. En sådan situation är helt klart en utmaning sett till behovet av kontinuitet och trygghet för både medarbetare, chefer och brukare – och en angelägen fråga att samverka kring inom GR.

* Se rapporten Nyckeltal Personalhälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 2016, s. 30.


Ladda ner

Rapporten har tagits fram av Måns Norberg, Sveriges Kommuner och Landsting, på uppdrag av GR. Den går att ladda ner här:

 

Kontaktpersoner på GR: Ulrica Furby och Åsa Nilsson

Senast uppdaterad: 2017-06-07 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund