Sjukfrånvaron planar ut i GR-kommunerna

Men personalomsättningen fortsätter att öka i de flesta kommuner. Detta visar en ny rapport med nyckeltal inom personalområdet.

Anders Pettersson. Bild: Anna Sigvardsson.

För sextonde året i rad har GR-kommunerna tagit fram en rapport som beskriver sjukfrånvaron och andra förhållanden för kommunernas anställda.

Nyckeltalen är sådana som bedöms intressanta ur ett arbetsgivarperspektiv och som kan ha samband med arbetsmiljö, hälsa och ohälsa, både i en enskild kommun och kommungemensamt.

Att följa utvecklingen i Göteborgsregionen över tid och att kunna jämföra situationen mellan grannkommunerna är grundläggande för rapportarbetet. Initiativet till rapporten kommer från GR:s personalchefsnätverk.


"Glädjande nog planar sjukfrånvaron ut"

– Glädjande nog planar sjukfrånvaron ut även om det är på en hög nivå. Men fortfarande ökar personalomsättningen i de flesta kommuner och är för hög. Kommunerna måste fortsätta arbeta för att minska både sjukfrånvaron och personalomsättningen, säger Anders Pettersson som är personalchef i Härryda kommun.

Grund för ett kunskapsbaserat förändringsarbete

Att skapa en god arbetsmiljö handlar om att förebygga ohälsa, men också om att arbeta aktivt med de faktorer som kan främja hälsa, så kallade friskfaktorer. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att det finns kunskap om vad som är effektiva metoder att arbeta med.

Förhoppningen är att denna och tidigare nyckeltalsrapporter ska kunna ligga till grund för erfarenhetsutbyte och ett kunskapsbaserat förändringsarbete. Rapporten lyfter också fram goda exempel i några kommuner som andra kan hämta inspiration från.


Ladda ner

  1. Nyckeltal Personalhälsa 2017PDF

Rapporter från tidigare år hittar du här.

Kontaktperson på GR:  Åsa Nilsson

Senast uppdaterad: 2018-05-07 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund