Starkare konjunkturläge än väntat i Västsverige

Men den stora efterfrågan på arbetskraft innebär samtidigt att bland andra kommunerna står inför stora rekryteringsutmaningar.

Tisdagen den 13 juni presenterade Arbetsförmedlingen sin prognos för arbetsmarknadens utveckling. Det västsvenska konjunkturläget är starkare än förväntat och Göteborgsregionen kommer att hålla sin position som ett av landets stora tillväxtcenter.

Arbetsförmedlingen prognostiserar att det i Västra Götalands län kommer att tillkomma 29 000 nya arbeten varav 80 procent av dem kommer att finnas i GR-regionen. Sett i ett riksperspektiv har länet en stark arbetsmarknad, vilket till stor del beror på att Göteborgsregionen har en mycket stark jobbtillväxt.


All time high

Arbetsförmedlingens prognosundersökning tyder på att konjunkturläget och efterfrågeutvecklingen blir ännu starkare 2017 än 2016 i Göteborgsregionen och Jens Sandahl, sektionschef på analysavdelningen på Arbetsförmedlingen, menar att det är ”All time high” när det gäller företagens rekryteringsplaner i länet.


Rekryteringsutmaningar i kommunal sektor

Göteborgsregionen är den region i länet där arbetsgivarna har svårast att hitta rätt kompetens. Efterfrågan på arbetskraft finns i alla branscher men framförallt finns stora rekryteringsutmaningar inom kommunal sektor beroende på ökade behov inom barnomsorg och äldreomsorg då dessa åldersgrupper ökar. Offentlig sektor påverkas också i högre grad av ett generationsskifte jämfört med privat sektor.

Antalet arbetslösa minskar snabbast i Göteborgsregionen, som också har lägst andel arbetslösa inom samtliga grupper. Samtidigt så förstärks tudelningen på arbetsmarknaden och drygt 27 000 personer är arbetslösa i GR-regionen, av dem är 20 000 bosatta i Göteborg.

Rapport Arbetsmarknadsutsikterna våren 2017 i Västra Götaland

 

Kontaktperson på GR: Ulrica Furby

Senast uppdaterad: 2017-06-15 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund