Statsbidrag till GR-kommuner som särskilt bidrar till att minska arbetslösheten

Igår presenterade regeringen ett kommande förslag i höstens budgetproposition där 500 miljoner kronor avsätts för att stärka skola, vård och omsorg och stötta kommuner och landsting som anställer personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Totalt kan 42 miljoner av dem gå till 13 GR-kommuner.

Förslaget innebär att kommuner och landsting - om riksdagen godkänner budgetpropositionen - kommer få ett bidrag 2018 om de anställer ett visst antal arbetslösa med hjälp av extratjänster senast december 2017. Extratjänster är en anställningsform för personer som har svårt att få jobb även på en gynnsam arbetsmarknad. Staten betalar hela lönen för dessa personer, för att möjliggöra att fler får in en fot på arbetsmarknaden.

Totalt kan GR-kommunerna få 42 miljoner i stadsbidrag om respektive kommuns beting uppfylls. Betinget består i hur många extratjänster det vid årsskiftet finns i respektive kommun. Stadsbidraget kommer kunna användas fritt av kommunerna. De kan till exempel gå till att anställa fler i skola, vård och omsorg, men också till ökade möjligheter till handledning vid nyanställningar eller insatser för att förbättra arbetsmiljön.

Budgetpropositionen presenteras den 20 september, beslut fattas i december.

Av nedan tabell framgår hur stort bidrag respektive GR-kommun kan få och hur många extratjänster det vid årsskiftet ska finnas i resp. kommun för att man ska få bidraget.Antal extratjänster
vid årsskiftet

Stadsbidrag 2018

Ale

18

1 275 851

Alingsås

24

1 701 134

Göteborg

334

23 674 116

Härryda

22

1 559 373

Kungsbacka

48

3 402 268

Kungälv

26

1 842 895

Lerum

24

1 701 134

Lilla Edet

8

567 045

Mölndal

39

2 764 343

Partille

22

1 559 373

Stenungsund

15

1 063 209

Tjörn

9

637 925

Öckerö

8

567 045

GR-kommuner totalt

597

42 315 711
Kommuner totalt

5 996

425 000 000

Landsting totalt

500

75 000 000

 


Antalet extratjänster (beting) är fördelade utifrån antal invånare i resp. kommun/landsting.

Om en kommun/landsting når sitt beting vid angivet datum erhålls det statsbidrag som anges i tabellen.

I de fall kommuner/landsting understiger betinget minskas statsbidraget i proportion till hur mycket betinget understigs. Om en kommun t.ex. når 90 procent av sitt beting erhålls 90 procent av det angivna statsbidraget.

De medel som ev inte betalas ut till följd av att vissa kommuner/landsting understiger sina beting (restpost)fördelas till de kommuner/landsting som överskjuter sina beting enligt.

Den totala restposten delas med summan av alla extratjänster i de kommuner/landsting som överskjuter betinget. Den ytterligare betalningen är således summan av antalet extratjänster i resp. kommun/landsting multiplicerat med det framräknade beloppet per extratjänst.

Senast uppdaterad: 2017-06-21 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund