Urban Futures Öppna Forskarskola – sök vårens kurs senast 1 december!

Nu öppnar antagningen till vårens kurs inom Mistra Urban Futures Öppna Forskarskola - en fortsättning av höstens kurs - Co-production in action - from practice to theory. Sök senast 1 december. Höstens kurs har varit fullsatt.

Fokus för kursen är Co-production, eller medskapande forskning, som ett sätt att hantera så kallade ”wicked problems” eller med andra ord lömska utmaningar. Att utveckla hållbara städer är en av vår tids största utmaningar. Städer står inför stora utmaningar såsom klimatförändringar, stora demografiska förändringar och ökad segregation. Städer har en komplex styrning, och relationen mellan stad och land påverkar också utvecklingen. Detta är utmaningar som inte lösas av en organisation eller sektor, utan samarbete krävs.

Medskapande forskning är en ansats som håller på att utvecklas. Den används för att möta samhällets komplexa utmaningar genom att föra samman olika aktörer i en och samma kreativa process. Aktörer från akademi, praktik, näringsliv och civilsamhället. Resultatet blir en ny typ kunskap som ämnar att vara transformativ, vilket betyder att den har som mål att förändra beteendemönster till mer rättvisa och hållbara alternativ. Mistra Urban Futures har arbetat med medskapande metoder sedan centrumet grundades 2010.

Under hösten har en första kurs inom ramen för Urban Futures Öppna Forskarskola dragit igång. Co-production in action – from practice to theory består av två fördjupningskurser (2x7,5 hp). Höstens kurs har varit fullsatt och nu öppnar vi upp för antagning till vårens kurs, som är en fortsättning på höstens kurs. Sista ansökningsdag är 1 december 2017. Kursen hålls av Mistra Urban Futures/ Chalmers. Personer från Mistra Urban Futures svenska och internationella nätverk kommer att föreläsa. För deltagande krävs ej att man har gått höstens kurs, däremot ges förtur till redan antagna vid höstens kurs.


Kontaktperson på GR
: Sara-Linnea Östervall

Kontaktpersoner på Mistra Urban Futures:
Henrietta Palmer, Deputy Scientific Director
Elma Durakovic, koordinator

 

Om Mistra Urban Futures
GR är en av konsortieparterna i Mistra Urban Futures - ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum som arbetar med hållbar stadsutveckling, en av dagens viktigaste samhällsutmaningar. Alla projekt som genomförs drivs tillsammans av praktiker och forskare med målet att förverkliga den rättvisa staden. Centrumet är verksamma i sex städer i världen: Göteborg, Skåne, Stockholm, Kapstaden, Kisumu och Sheffield-Manchester. Centrumet finansieras av Mistra - Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Sida och ett konsortium bestående av Chalmers, Göteborgs universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs stad, GR, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen. www.mistraurbanfutures.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2017-11-21 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund