Utbildningsdag om att möta nyanlända

Läget i världen driver människor på flykt och många söker nu asyl och trygghet i Sverige. En viktig utmaning för all offentlig verksamhet är att ge ett gott omhändertagande för dessa människor samt skapa långsiktiga förutsättningar för en god hälsa och ett bra liv i Sverige.

Den 29 januari arrangerades en utbildningsdag för personal i kommunerna och Västra Götalandsregionen som i sitt yrke möter nyanlända.

Nu kan du ta del av dokumentation från vår utbildningsdag om att förbättra förutsättningarna för ett gott omhändertagande av nyanlända flyktingar.

Ett nytt utbildningstillfälle på samma tema erbjuds den 22 april.


Kontaktpersoner på GR:
Björn Wallermark och Ulla-Britt Caping Salas


Senast uppdaterad: 2016-02-29 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund