Utvecklingsprogrammet Jag vill bli skolledare!? har startat på nytt

För att möta regionens behov av kompetensförsörjning har Framtidens Ledare och Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning, i januari återigen startat det populära utvecklingsprogrammet för blivande skolledare.

Programmet är också i linje med de förslag som presenteras i Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22), där en flerårig nationell handlingsplan förelås i syfte att stärka skolans styrkedja. Ett av förslagen är just en rekryteringsutbildning som riktar sig till lärare eller andra inom skolan med syftet att främja rekrytering av skolledare men också för att ge kompetensutveckling för andra ledaruppdrag inom skolan.

Jag vill bli skolledare!? berör fyra huvudområden, nämligen Att leda människor, Att leda mot mål och resultat, Att leda som chef och Att leda pedagogisk utveckling, i syfte att få kunskap och en förståelse för vad det faktiskt kan innebära att ta klivet in i en skolledarroll. Teori och process inom ledarskap generellt varvas men också vad som är specifikt för skolans ledarskap i korselden mellan statens uppdrag och kommunens mål. Motiv och drivkraft, kommunikation, grupper, skolutveckling samt att verka i skolan utifrån ett arbetsgivarperspektiv är axplock ur kursinnehållet.   


Programmet pågår under vårterminen 2016 och intresset har visat sig stort i regionen varför ytterligare ett program planeras att starta under höstterminen.

För mer information: Sandra Svensson

PEDAGOGISKT CENTRUM

Senast uppdaterad: 2017-10-08 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund