Välbesökt näringslivsdag satte fokus på gemensamma utmaningar för arbetsmarknadsregionen

Mer än 100 politiker och ledande tjänstemän från kommunerna inom GR med omnejd möttes den 4 maj för att diskutera hur vi ska stärka vår samverkan kring näringslivsutvecklingen inom hela arbetsmarknadsregionen. Initiativtagare till dagen var Göteborgsregionen (GR) och Business Region Göteborg (BRG) som alldeles nyligen tecknat ett fördjupat samverkansavtal sinsemellan.

- GR och BRG har ett gemensamt uppdrag att skapa goda förutsättningar för näringslivsutveckling. Det uppdaterade samarbetsavtalet understryker det fina samarbete vi redan har med BRG. Samtidigt är vi ju fler än de 13 kommunerna idag. Medborgarna känner inte av några kommungränser, och därför är det viktigt att vi skapar forum där vi kan prata om våra gemensamma utmaningar för arbetsmarknadsregionen, sa Jonas Ransgård (M), ordförande i GR:s förbundsstyrelse, när han inledde dagen.

David Ljung (S), ordförande för BRG:s styrelse fortsatte:

- Vi är mer än en miljon invånare i Göteborgsregionen nu och vi är mer intresserade av att få det att funka och samverka på riktigt än av byråkratiska gränser Ett starkt näringsliv är en förutsättning för arbetsmarknadsregionens fortsatt positiva utveckling. Framgångsrika företag skapar arbetstillfällen och tillväxt.

Charlotta Mellander, professor vid Handelshögskolan i Jönköping, beskrev vad som gör en storstadsregion attraktiv och vad det är som får människor att vilja bo på en viss plats i dagens samhälle. Faktorer som påverkar attraktiviteten hos en plats är variation och skönhet men även god offentlig service, hur tätt man bor och löneläget. Det gäller att bli den bästa platsen inte bara för barnfamiljer och pensionärer utan även för gruppen 18-35, som är den som flyttar mest idag. Att kommunerna har med den unga generationen i sin planering blir då viktigt.

Hur ska vi då samverka kring näringslivsutvecklingen? Det var temat för ett samtal mellan en panel av politiker och tjänstemän. Näringslivets stora behov av arbetskraft och kompetensförsörjningen var faktorer som återkom gång på gång i diskussionen. Några av deltagarna under dagen var politiker från kommuner som visserligen ligger utanför GR men som är lika beroende av att samverka med storstadsregionen.

Så här sa Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande i Varberg:

- Varberg är angelägna om att ha ett gott samarbete med Göteborgsregionen. Vi har ett stort näringsliv som är i behov av arbetskraft. Vi är på rätt väg i Varberg med 63 000 invånare och vi växer med 1,5 procent om året.

Och Peter Rosholm (S), kommunstyrelsens ordförande i Bollebygd sa:

- Vi ligger precis på gränsen till Göteborgsregionen och vi är beroende av GR och har många göteborgare som i Bollebygd. Det är självklart för oss att knö oss in och hjälpa till.

Dagen fortsatte med Peter Warda, analytiker på BRG, som gav en bild av konjunkturläget och utmaningarna i vår arbetsmarknadsregion. Han visade på att Göteborgsregionen har goda förutsättningar med rådande högkonjunktur, stark tillväxt och numera den lägsta arbetslösheten bland storstadsregionerna. Men det finns också utmaningar som att skapa en tät och tillgänglig region samt att lösa kompetensförsörjningen och bättre kunna matcha kompetens mot företagens behov.

Inom Göteborgsregionen pågår sedan ungefär tio år ett arbete mot ett antal mål och strategier för att stärka den hållbara tillväxten. Maria Sigroth, chef för miljö och samhällsbyggnad, GR, och Henrik Einarsson, chef etablerings- och investeringsavdelningen, BRG, gav en lägesrapport och berättade att vi når målet med befolkningstillväxten med råge med 12 000 fler invånare per år. Vi når även målen med nya arbetsplatser i regionen samt med en marknadsandel för kollektivtrafiken på 40 procent. Det går dock att bygga mycket mer och en stor potential finns i stationssamhällena. Vi behöver också planera mycket mer för näringslivets tillväxt.

Hur den framtida kompetensförsörjningen ska säkras var temat för en programpunkt under ledning av Fredrik Zeybrandt, utbildningschef på GR, och Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg på BRG. BRG har kontakterna med näringslivet och inom GR finns en unik samverkan inom utbildningsområdet. Det ger goda möjligheter att genom samverkansavtalet och samverkan med ytterligare parter nå framgång i det komplexa arbetet med matchningen mellan arbetsmarknadens behov och utbildningsutbudet. Det behövs fungerande forum för att diskutera kompetensförsörjningen där skapandet av ett regionalt kompetensråd är ett sådant. Även branschvisa kompetensråd inrättas nu för att rusta oss för uppgiften.

Dagen avslutades med att Kajsa Dahlsten, näringslivsutvecklare på BRG, delade ut det årliga Insikts-priset till Öckerö som årets mest företagsvänliga kommun. Insikt 2017 är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning och ett verktyg för kvalitetsförbättring. Årets klättrare blev Kungälv och Tjörn, Tjörn för andra året i rad. Närheten mellan tjänstepersoner förtroendevalda och näringslivet har varit en framgångsfaktor enligt Tjörns kommun. Kungälv har i sin tur jobbat mycket på bemötandet. I Göteborgsregionens som helhet har företagsklimatet förbättrats i åtta av tolv kommuner.

Förbundsdirektör på GR Helena Söderbäck var mycket nöjd med dagen.

- Detta var den första gemensamma och årligen återkommande näringslivsdagen som är en del av samverkansavtalet mellan GR och BRG. Vi ser fram emot att utveckla och fördjupa samarbetet för att fortsätta att bidra till näringslivsutvecklingen och därmed skapa mervärde i samtliga kommuner i Göteborgsregionen.

BRG:s VD Patrik Andersson kommenterade det fördjupade näringslivssamarbetet:

- Med det nya avtalet förstärker vi samarbetet för att tillsammans skapa ännu bättre förutsättningar för näringslivet att utvecklas i Göteborgsregionen. Att samtliga kommuner i regionen arbetar med näringslivsutvecklingen i samma riktning men utifrån varje kommuns förutsättningar är en oerhörd styrka.

 

Kontaktperson på GR: Helena Söderbäck

Senast uppdaterad: 2018-05-09 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund