Du är här:

Nyheter från GRs medlemskommuner

Nyheter från Ale kommun

Nyheter från Alingsås kommun

 • 2019-06-18 13:29

  Alingsås kommun i topp i kvalitetsmätning


  Varje år släpper Sveriges kommuner och landsting (SKL) rapporten ”Kommunens kvalitet i korthet”... Läs mer på www.alingsas.se

 • 2019-01-23 22:37

  Ungdomsfullmäktige


  Ungdomsfullmäktige i Alingsås är för och med unga i Alingsås. Nästa sammanträde hålls den 25 oktober... Läs mer på www.alingsas.se

 • 2018-12-12 00:00

  Flerårsstrategi för Alingsås kommun


  Flerårsstrategin är kommunens viktigaste styrdokument. Den talar om hur mycket pengar verksamheterna... Läs mer på www.alingsas.se

 • 2019-06-25 14:30

  Besök bänken som läser sagor i Mölnlycke


  Läs mer på www.harryda.se


 • 2019-06-20 10:39

  Vattenstopp i många timmar till följd av skadad ledning


  Den vattenläcka som på onsdagen drabbade boende i orten Härryda och de östra delarna av Landvetter tillsammans med Landvetter flygplats, är nu helt åtgärdad. Alla hushåll och verksamheter hade sitt dricksvatten tillbaka vid 21-tiden på...
  Läs mer på www.harryda.se


 • 2019-06-18 16:54

  Från skolbänken till första sommarjobbet


  Nu har den första gruppen ungdomar startat sin feriepraktik. Söktrycket har varit stort, men några avhopp finns också. Denna vecka startar årets sommarsäsong för feriepratik. Kommunen har 182 platser som tar emot praktikanter mellan 16-17 år....
  Läs mer på www.harryda.se


Nyheter från Göteborgs Stad

Det finns inga artiklar att visa

Nyheter från Kungsbacka kommun

 • 2019-06-26 09:30

  Dagens badvattentemperatur


  Vi mäter vattentemperaturen på åtta kommunala badplatser i sommar.
  Läs mer på www.kungsbacka.se


 • 2019-06-25 17:02

  Spara på vattnet


  Fjolårets torka i kombination med en nederbördsfattig vinter gör att vi även i år behöver spara på vattnet i Kungsbacka.
  Läs mer på www.kungsbacka.se


 • 2019-06-25 12:00

  Ny förvaltningschef för Individ & Familjeomsorg


  Den 1 juli tillträder Karin Martinsson som förvaltningschef för Individ och Familjeomsorg i Kungsbacka.
  Läs mer på www.kungsbacka.se


Nyheter från Kungälvs kommun

 • 2019-06-24 11:35

  Strandskyddskontroll i Kungälv


  De letar exempelvis efter bryggor och sjöbodar som byggts utan tillåtelse och som hindrar friluftsliv eller kan påverka växt- och djurliv. Kommunen deltar i en regional tillsynsinsats inom strandskyddade områden. Det är flera kommuner i Västra...
  Läs mer på www.kungalv.se


 • 2019-06-18 10:23

  Utökat rökförbud från 1 juli 2019


  En av de stora förändringarna är att de införs rökförbud på flera nya områden utomhus, nämligen: På uteserveringar I områden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis busshållplatser, perronger och taxizoner. På lekplatser dit allmänheten...
  Läs mer på www.kungalv.se


 • 2019-06-17 14:48

  Tre nya skrev på samhällskontraktet


  Bild överst: På plats på ICA Maxi i samand med att de skrev på samhällskontraktet. På bilden Karin Persson butikschef, Johannes Larson verksamhetschef, Miguel Odhner kommunstyrelsen, Jessica Waller näringslivsstrateg och Lena Arnfeldt sektorchef....
  Läs mer på www.kungalv.se


Nyheter från Lerums kommun

 • 2019-06-24 19:39

  Badbart vid Stamsjöns badplats


  Nu är vattnet åter tjänligt vid Stamsjöns badplats. Resultaten av de inskickade vattenproven har kommit och är godkända. Under eftermiddagen och kvällen plockas avspärrningar och skyltar ner.
  Läs mer på www.lerum.se


 • 2019-06-24 17:10

  Algblomning i flera sjöar


  Just nu får miljöenheten in samtal om algblomning i flera sjöar i kommunen, bland annat Aspen och Sävelången. Miljöenheten avråder allmänheten från att bada när vattnet visar tydliga tecken på algblomning. Små barn och djur ska vara extra försiktiga...
  Läs mer på www.lerum.se


 • 2019-06-20 16:26

  Tyck till om Aspenäs Villastad


  Det pågår ett arbete med att ta fram områdesbestämmelser för Aspenäs Villastad med omnejd. Nu finns det möjlighet för dig som bor i området att svara på ett antal frågor. Dina svar är av stort värde för oss då vi samlar kunskap inför samrådet.
  Läs mer på www.lerum.se


Nyheter från Lilla Edets kommun

 • 2019-06-25

  Arbete med dagvattenanslutningar på Ström vecka 27-28


  För att öka effektivteten i dagvattennätet kommer Pollex AB på uppdrag av Lilla Edets kommun under vecka 27-28 att inventera fastigheternas dagvatten-anslutningar till kommunens ledningar inom två områden på Ström. Arbetet startar måndag 1 juli....
  Läs mer på www.lillaedet.se
 • 2019-06-25

  Vill du vara utställare på höstmarknaden i Lilla Edet?


  Vill du som är företag, förening, skolklass eller privatperson vara med som utställare på årets höstmarknad på torget i centrala Lilla Edet? Höstmarknaden går av stapeln lördag 28 september kl. 10-14.
  Läs mer på www.lillaedet.se
 • 2019-06-25

  Underhållsarbete av kommunens A-gräsplaner


  Nu har anläggningsgruppen gjort underhållsarbete på kommunens fem A-gräsplaner. Detta görs varje år enligt underhållsplanen för att bibehålla standarden på planerna. De har utfört djupluftningar som gör att vattnet inte samlas på planen,...
  Läs mer på www.lillaedet.se

Nyheter från Mölndals stad

Nyheter från Stenungsunds kommun

 • 2019-06-26

  Förslag till ny avfallsplan ställs ut


  En avfallsplan anger vilka mål kommunen har för avfallet och hur vi ska arbeta strategiskt och långsiktigt för att uppnå dessa mål. På uppdrag av Kommunstyrelsen har sektor Samhällsbyggnad, tillsammans med övriga kommuner i Göteborgsregionen, låtit...
  Läs mer på www.stenungsund.se
 • 2019-06-25

  Ny tobakslag i Sverige


  Den 1 juli 2019 börjar en ny tobakslag att gälla i Sverige. Lagen innehåller flera viktiga förändringar, till exempel blir det förbjudet att röka på uteserveringar, allmänna lekplatser, entréer, hållplatser, perronger och inhägnade platser för...
  Läs mer på www.stenungsund.se
 • 2019-06-24

  Tjejjourens chatt är öppen i sommar


  Sommarlovet är härligt för vissa. För andra inte. Det är vanligare än du tror att känna sig ensam och ledsen, även när det är sommar. Tjejjouren Väst har öppet sin chatt under hela sommaren.
  Läs mer på www.stenungsund.se

Nyheter från Tjörns kommun

 • 2019-06-24 14.51

  Utställning och samråd ny avfallsplan


  Ta del av och ge dina synpunkter på förslaget till ny avfallsplan.
  Läs mer på www.tjorn.se
 • 2019-06-24 13.11

  Är det rent (och varmt) i vattnet?


  För din säkerhet tar Tjörns kommun prover på badvattnet vid de största badplatserna på Tjörn.
  Läs mer på www.tjorn.se
 • 2019-06-18 08.39

  Dans och musik inviger Midsummer Match Cup


  Tisdagen den 25 juni klockan 18:30 ska man vara på plats i Södra hamnen i Skärhamn. Då invigs nämligen Midsummer Match Cup – med musik, dans, tal och lagpresentationer.
  Läs mer på www.tjorn.se

Nyheter från Öckerö kommun

 • 2019-06-20

  Snart lanserar vi en ny modern webbplats!


  Enklare, tydligare och med en stilren design. Så vill vi beskriva vår nya webbplats som lanseras den 26 juni.
  Läs mer på www.ockero.se

 • 2019-06-20

  Skadegörelse på Hedens skola


  Under våren har det varit flera inbrott med skadegörelse på Hedens skola. Bland annat har en pulversläckare använts vilket inneburit en så pass stor skadegörelse att verksamheten har behövt saneras.
  Läs mer på www.ockero.se

 • 2019-06-18

  25-års jubileum för EKAM - En kväll att minnas!


  På skolavslutningsdagen den 14 juni genomförde Öckerö fritidsgård den 25:e upplagan av 9:ornas avslutningsfest EKAM, En kväll att minnas.
  Läs mer på www.ockero.se

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund