Du är här:

Fortsatt finansiering med 80 miljoner till Mistra Urban Futures

Mistra Urban Futures – centrum för hållbar stadsutveckling - har beviljats ett anslag på 80 miljoner kronor från Mistra, Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning, för perioden 2016-2019. Beslutet följer på en internationell utvärdering av centrumets verksamhet de första fem åren från 2010.

Mistra Urban Futures finansieras även av Sida och ett Göteborgskonsortium med universitetet, Chalmers, länsstyrelsen, Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och IVL. När Mistras tioåriga finansiering löper ut 2019, kommer centrumet att fortsätta och att söka förnyad finansiering från andra, nya och befintliga partners.

– Det är mycket glädjande att den omfattande utvärderingen kom till så positiva resultat om vårt arbete och särskilt betonade ansatsen med lokalt samarbete för att nå nya kunskaper och lösningar på de problem som olika intressenter lyft fram, säger David Simon, director för Mistra Urban Futures.

Under det senaste året har Mistra Urban Futures gjort betydande insatser för att bidra till en hållbar stadsutveckling, inte minst i de städer där centrumet är representerat genom egna plattformar: Göteborg, Manchester, Kapstaden och Kisumu i Kenya. En rad projekt som initierades under de första åren närmar sig avslutning med såväl akademiska publikationer som rekommendationer och rapporter för praktiker, politiker och beslutsfattare.

FN har i helgen fattat beslut om de 17 nya hållbarhetsmål som ska ersätta de tidigare Millenniemålen. Ett projekt av direkt betydelse är det pilotprojektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som genomfördes av Mistra Urban Futures under försommaren för att testa de indikatorer för det hållbarhetsmål som specifikt handlar om städer. Centrumets lokala plattformar i Kapstaden, Kisumu, Manchester och Göteborg deltog tillsammans med Bangalore. 

– Den fortsatta finansieringen gör det möjligt för oss att konsolidera vårt arbete i de städer vi redan är verksamma och att initiera samarbete med fler städer i Sverige och utomlands. Anslaget underlättar också vår utforskning av möjligheter och principer för samproduktion av kunskaper med olika intressenter över stora delar av världen, avslutar David Simon.

GRs förbundsstyrelse fattar beslut om medverkan i och finansiering av centrumet för GRs del den 16 oktober.

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund