200 deltagare från akademi och praktik diskuterade framtidens stadsbyggnadsdialoger

I november förra året arrangerade Mistra Urban Futures en Urban research-konferens med temat ”Framtidens stadsbyggnadsdialoger: rättvisa, legitimitet och effektivitet”. Nu kan du ta del av dokumentationen.

Drygt 200 personer, varav de allra flesta tjänstemän från kommuner runt om i Sverige och forskare, kom till Chalmers i Göteborg för att delta på konferensen där fem forskare från olika discipliner och fyra tjänstemän från olika delar av landet delade med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.


Kontaktperson på GR: Lisa Ström

Senast uppdaterad: 2017-07-03 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund