39 kommuner i Göteborgsregionen och Stockholms län i nytt samarbete som gynnar 40000 gymnasieelever

Antalet elever i gymnasiet ökar kraftigt de närmaste åren. Det ställer stora krav på kommunerna. Göteborgsregionens 13 kommuner och Stockholms läns 26 kommuner fördjupar nu sitt samarbete för att utveckla gymnasieantagningen i de båda regionerna. En tredjedel av Sveriges gymnasieelever kommer att gynnas av samarbetet.

I Göteborgsregionen och Stockholms län samverkar kommunerna så att gymnasieelever kan söka till alla skolor i respektive region. Både i Göteborg och Stockholm finns en regional antagningsenhet.

Kraven på flexibla, användarvänliga lösningar som möter framtida behov ökar. Samtidigt saknas det intresse från marknaden att möta kraven. De två kommunala samverkansorganisationerna Storsthlm och GR, Göteborgsregionens kommunalförbund har nu beslutat om ett långtgående och fördjupat samarbete kring gymnasieantagning för att tillhandahålla en antagningstjänst av högsta möjliga kvalitet och effektivitet. Detta genom kunskapsutbyte, samordning och utveckling av ett gemensamt it-system för antagning, med regionala anpassningar.

– Samarbetet med Göteborgsregionen ger oss förutsättningar att ännu bättre möta elevernas och föräldrarnas behov av enkla digitala lösningar när man söker till gymnasiet. Kommunerna kan vara mer flexibla och ställa om snabbare när förutsättningarna förändras, vilket skedde med det stora antalet minderåriga asylsökande som kom till Sverige, säger Storsthlms ordförande Mats Gerdau.

– Det är positivt att vi kan hitta långsiktiga samverkansformer mellan storstadsregionerna. Samarbetet med Storsthlm kommer att bidra till att vi ytterligare kan dela kunskaper och erfarenheter för att fortsätta utveckla arbetet med antagning till gymnasieskolan, säger Helene Odenjung, ordförande Utbildningsgruppen, GR.

Samarbetet innebär också att man kommer att få tillgång till ett bättre statistiskt underlag för att ta fram prognoser och analysera utfall.


Kontaktperson på GR: Fredrik Zeybrandt 

Senast uppdaterad: 2017-10-23 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund