Är du intresserad av att utveckla den sociala välfärden i Göteborgs-regionen?

GR söker en planeringsledare för frågor inom områdena individ- och familjeomsorg samt stöd vid funktionsnedsättningar samt en forskare inom barn och unga området. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige med tillsammans cirka 970 000 invånare.

GR:s syfte är att bidra till en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla invånare.

Nu söker vi nya medarbetare till GR Välfärd och FoU i Väst. Vi är en kompetensresurs för medlemskommunernas anställda och förtroendevalda.

På kommunernas uppdrag erbjuder GR kompetensutveckling och driver forsknings- och utvecklingsarbete kring barn och unga, personer i utsatta livssituationer, äldre, personer med funktionsnedsättningar, missbruksproblematik och psykisk ohälsa.

Arbetet utgår från politiska mål och aktiviteterna planeras i dialog med chefsnätverk som träffas med GR som arena.

Mer information om verksamheten: www.grkom.se/valfard

De personer vi söker ska kunna möta kommunerna med lyhördhet och öppenhet och vara drivande i frågor där det finns intresse att kommunerna agerar gemensamt.

Vi söker TVÅ nya medarbetare som delar engagemanget för vårt uppdrag att verka för en bättre kvalitet inom socialtjänsten och den kommunala vården och omsorgen.

1. Vi söker en planeringsledare

för frågor som i huvudsak rör områdena individ- och familjeomsorg samt stöd vid funktionsnedsättningar.

I din roll hos oss kommer du att sammankalla och leda grupper och nätverk, initiera och samordna frågor, utvecklingsprojekt och FoU-uppdrag i förhållande till politisk styrgrupp, chefsnätverk och medlemskommuner.

Kontakter med lokala, regionala och nationella aktörer ingår som viktig del i uppdraget och du kommer att fungera som en brobyggare mellan forskning och kommunernas verksamheter inom de aktuella områdena.

Vi tror att du har en bred erfarenhet av att arbeta i politiskt styrda organisationer och en relevant högskoleutbildning, helst på minst masternivå.

Anställningen är heltid tillsvidare med tillträde snarast, enligt överenskommelse.
Vi tillämpar provanställning.

Ansökan planeringsledare

För mer upplysningar kontakta gärna:

2. Vi söker en forskare inom barn och unga området

Idag finns en tydlig ambition att förnya verksamheter som riktas till utsatta barn, ungdomar och deras familjer. Som forskare hos oss är din uppgift att understödja detta utvecklingsarbete genom att koppla samman kunskap från praktikfältet med forskning.

Vi söker dig som tillsammans med oss vill engagera dig i frågor kring förebyggande, stödjande och behandlande insatser för barn, unga och familjer. Aktuellt är olika forsknings- och utvecklingsprojekt kring samverkan inom barn och ungdomsområdet exempelvis GR-kommunernas mottagande av ensamkommande barn och unga, ungas droganvändande, insatser av såväl förebyggande och behandlande karaktär till målgruppen som understödjande kunskapsinventeringar.

Hos oss blir du en del av en kreativ miljö, står i kontinuerlig t samspel med engagerade praktiker och får arbeta med prioriterade frågor i välfärdsorganisationerna. Du kommer att både tillsammans med kollegor i ett arbetslag och självständigt genomföra FoU-projekt för implementeringsstöd, uppdrags-forskning och utvärdering. Hos oss kommer du också att arbeta brett med kunskapsspridning genom att bland annat anordna temadagar, seminarier och olika former av cirklar och nätverk. 

Arbetet kräver forskarutbildning och vana att samspela med praktiker och erfarenhet av frågor kring utsatta barn och unga.

Heltid projektanställning under ett år med möjlighet till förlängning.
Tillträde snarast, enligt överenskommelse.

Ansökan forskare inom barn och unga området

För mer upplysningar kontakta gärna:

Fackliga företrädare

Anders Hemborg, Saco
Telefon:031-335 50 72

Tony Dahl, Vision
Telefon: 031-335 50 34   


Senast uppdaterad: 2016-06-10 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund