Barn med medfödda skador av alkohol behöver särskilt stöd

Den 28 april arrangerar GR en konferens för att öka kunskapen om konsekvenser av medfödda alkoholskador och belysa behovet av rätt stöd.

Uppskattningsvis föds varje år cirka 1 000 barn med alkoholskador (FASD) i Sverige, 100–200 av dem har fetalt alkoholsyndrom, FAS, det vill säga grava skador. Ett mörkertal visar att det finns många barn med alkoholrelaterade fosterskador som inte upptäcks och därmed riskerar att inte få rätt stöd och insats.

– Det är viktigt att identifiera dessa barn och familjer för att kunna erbjuda rätt stöd. Risken är annars att de här barnen blir felaktigt bemötta och får fel eller ingen hjälp vilket kan få mycket allvarliga konsekvenser sett ur ett livslångt perspektiv, säger Yvonne Witzöe vid FoU i Väst/GR.

Den 28 april arrangeras en konferens i Göteborg där forskare, yrkesverksamma och intresseförening presenterar aktuell forskning och pedagogiska strategier. Syftet med konferensen är att öka kunskapen om konsekvenser av medfödda alkoholskador och belysa behovet av rätt stöd som kan underlätta för skolan och andra verksamheter att möta, se och förstå dessa barn och deras familjer.

Några programpunkter:

  • Kunskapsunderlag för pedagoger om barn/elever med medfödda skador av alkohol:
    Jenny Rangmar, psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
  • Samhällets kostnader – en hälsoekonomisk studie: Lisa Ericson, Hälsoinstitutet, Linnéuniversitetet
  • Den livslånga baksmällan: Katarina Wittgard, FAS-föreningen
  • Ett nationellt myndighetsperspektiv: Marie Nyman, Socialstyrelsen

Dagen arrangeras av Socialstyrelsen, Göteborgs universitet/CERA, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och FAS-föreningen.


Vill du gå på konferensen?

Det är inte för sent att anmäla sig, för mer information och anmälan, klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster .

Kontakt:

Yvonne Witzöe
Planeringsledare, FoU i Väst/GR
0723-95 12 21

Lennart Rådenmark
Länssamordnare, länsstyrelsen
0736-60 52 89

Senast uppdaterad: 2018-11-23 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund