Bygg sträckan Göteborg-Borås nu

Västra Götalandsregionen har tillsammans GR och övriga kommunalförbund i Västra Götaland skickat ett gemensamt remissvar till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. I remissvaret framhålls en statlig investering som den i särklass viktigaste: ny järnväg mellan Göteborg-Landvetter-Borås.

Läs mer: Västsvenskt remissvar till regeringen:
bygg sträckan Göteborg-Borås nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se också filmen som GR har tagit fram
i samarbete med kommunerna i stråket:
Göteborg-Borås. En motor för hållbar tillväxt.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om GR:s arbete i stråket hittar du på
www.grkom.se/goteborg-boraslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson på GR:  Maja Wadstein

Senast uppdaterad: 2017-11-29 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund