Bygg tätt, grönt och tillgängligt men inte högt!

Internationell workshop i Kungälv visade på smarta lösningar som ökar trivseln och minskar trafiken. Om tio år beräknas andelen européer som bor i stora städer ha stigit från 70 till 80 procent. När befolkningen växer blir det trängsel på vägarna och utsläppen av koldioxid ökar.

11–13 december träffades experter från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och ytterligare sju europeiska storstadsregioner i Kungälv för att hitta lösningar på utmaningarna. Totalt deltog cirka 70 personer.

Temat för dagarna i Kungälv var Transit Oriented Development (TOD), det vill säga utveckling av knutpunkter med kollektivtrafik. Workshoppen utmynnade i rekommendationer för hur stationssamhällen kan utvecklas med en hållbar förtätning. Rekommendationerna balanserar byggandet av bostäder och arbetsplatser med gröna ytor och annan offentlig platsmark som gator och torg.

- Vi behöver inte bygga höghus för att skapa bra förutsättningar för bättre och mer attraktiv kollektivtrafik och handel i regionens stationssamhällen, säger Per Kristersson, GR, projektledare för den internationella workshoppen.

Ytterby i Kungälvs kommun och andra urbana stationssamhällena är viktiga pusselbitar i arbetet med att uppnå hållbara resor. Genom att bygga bostäder där det redan finns järnvägsstationer blir det möjligt för fler att ta tåget istället för bilen. Under workshoppen presenterades studien Hållbar täthet i stationssamhällenlänk till annan webbplats. Det hölls även en paneldebatt med representanter från Boverket, GR, kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen samt lokala politiker från Kungälv. I debatten lyftes även perspektiv från Trafikverket och Länsstyrelsen fram. Deltagarna var eniga om att det är viktigt att arbeta tillsammans i tidiga skeden för att stationssamhällena ska kunna utvecklas i enlighet med workshoppens rekommendationer.

Workshoppen var en del av det EU-finansierade projektet SMART-MR. Projektet ska ta fram handlingsplaner och ge lokala myndigheter stöd i att utforma riktlinjer så att det hållbara resandet kan öka. På så sätt kan storstadsregionerna växa på ett sätt som är bra både för invånare och miljö.

Mer information:

 

Kontaktperson på GR: Per Kristersson

Senast uppdaterad: 2018-01-26 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund