Dags att boka monterplats på Gymnasiedagarna

Den 4-6 oktober är det dags igen. Gymnasiedagarna slår upp portarna på Svenska Mässan och det är nu hög tid att boka monterplats

Förutom de flesta utbildningsanordnarna i regionen, finns här även representanter för skolor med riksintag, oberoende studie- och yrkesvägledare och företrädare för arbetslivet, allt för att hjälpa ungdomarna att göra välgrundade studieval.

Yrkesutbildningarnas år
Regeringen har utropat 2016 till Yrkesutbildningarnas år. Detta kommer bland annat att märkas i arbetslivets yta Anställningsbaren, där besökarna har möjlighet att möta branscher och företag som söker kompetens.

Gymnasiedagarna 4:e dagen – för gymnasiesärskolan
Veckan efter den ordinarie mässan arrangeras även Gymnasiedagarna 4:e dagen för att möta ett efterfrågat behov av en mässa i ett mindre format för de elever som ska söka till gymnasiesärskolan. Allt för att göra valet till gymnasiet så bra som möjligt för alla elever.

Liksom förra året kommer även scenen Speakers’ corner och SYV-chatten Gymnasiedagarna Online att finnas med på mässan.

  • Boka monterplats härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Gymnasiedagarna

Senast uppdaterad: 2016-03-15 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund