Dags för uppföljning av hjälpmedelsavtalet i Västra Götaland

Nu har snart det första året av samarbete kring den gemensamma försörjningen av personliga hjälpmedel passerat och det är dags för uppföljning. Samarbetsavtalet gäller fram till 30 september 2017 och är tecknat mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen.

Syftet med uppföljningen är att utvärdera nuvarande samarbetsavtal i relation till den tidigare upphandlade försörjningsmodellen och ta fram ett underlag inför beslut om framtida försörjningsmodell.

Samarbetsavtalet ska följas upp ur ett flertal olika perspektiv, såväl ekonomiskt som kvalitets- och effektivitetsmässigt. Under oktober kommer enkäter skickas till vårdgivare, rådet för funktionshinderfrågor samt politiker, tjänstemän och andra aktörer inom samarbetsorganisationen.

Kontaktperson på GR: Elisabeth Beijer

Senast uppdaterad: 2016-09-07 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund