De vann Utmärkelsen 2015 för bästa samverkan mellan skola och arbetsliv

Under onsdagen 14 oktober på Gymnasiedagarna, Svenska Mässan, tillkännagavs vinnarna av Utmärkelsen 2015.

Vinnare i kategori grundskola:
Sjumilaskolan, Göteborg

Vinnare i kategori gymnasieskola:
Elof Lindälvs gymnasiesärskola, Kungsbacka.

Vinnare i kategori företag:
Speed Group, Borås

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic invigde dagen och följdes åt av Niklas Egels Zandén, professor vid Handelshögskolan, som pratade om CSR som strategiskt samarbete mellan skola och arbetsliv.

Prisutdelare var Helene Odenjung, ordförande i Utbildningsgruppen, GR. På plats under premieringen var representanter från näringsliv, skola och fackliga organisationer.

Syftet med Utmärkelsen är att uppmärksamma de skolor och arbetsplatser som arbetar för att utveckla en god samverkan mellan skola och arbetsliv. Motiveringarna som legat till grund för premieringen utgår ifrån hur väl verksamheterna dokumenterat och synliggjort sin samverkan.

Aktiviteten arrangerades av parterna bakom skola-arbetslivsrådet - regionens referensgrupp för skola-arbetslivskontakter med representanter från Arbetsförmedlingen, Business Region Göteborg (BRG), Företagarna, GR, LO, SACO, TCO, Svenskt Näringsliv och Västsvenska Handelskammaren.
Motiveringar

Årets vinnare av Utmärkelsen i kategorin Grundskola: Sjumilaskolan, Göteborg:
Sjumilaskolan visar på ett konkret sätt hur ett fokuserat och strategiskt arbete för samverkan mellan skola och arbetsliv kan ge avtryck i hela närsamhället. Arbetet går som en röd tråd genom alla skolår, utgår från en systematiskt uppbyggd plattform och bedrivs av engagerade elever och lärare. Aktiviteter som innebär att eleverna får driva hela processer, från idéer till färdiga produkter, tränar elevernas entreprenöriella förmågor, skapar kontaktytor och bidrar till att framtidsrusta eleverna.

Årets vinnare av Utmärkelsen i kategorin Gymnasieskola: Elof Lindälvs gymnasiesärskola, Kungsbacka:
Elof Lindälvs gymnasiesärskola i Kungsbacka har arbetat med ett entreprenöriellt fokus och en tydlig målsättning att eleverna aktivt ska kunna delta i samhällslivet. En viktig dimension i det är att ha ett arbete, varför alla elever ges möjlighet att bygga relationer med arbetslivet genom praktik och lyckade företagsinitiativ. Skolans framgångsrika arbete visas tydligast av att många av eleverna efter utbildningen får ett jobb, något som är extra värt att uppmärksamma för en målgrupp som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Årets vinnare av Utmärkelsen i kategorin arbetslivsplats: Speed Group, Borås
Speed Group har tillsammans med Navet Science Center i Borås utvecklat ett långsiktigt, strukturerat och strategiskt samarbete med skolor inom teknik och industri. Arbetet är genomtänkt och involverar skolans alla delar, och riktar sig till elever i alla åldrar: lärare besöker företag för att tydliggöra kompetensbehov, företag utarbetar elevuppgifter, mentorskap skapar möjligheter till praktik och sommarjobb eller extrajobb.
 

Kontaktperson på GR
Johanna Redelius

GR Skola Arbetsliv
 Utmärkelsen » Läs mer

Senast uppdaterad: 2017-10-10 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund