"Dom fixade ju detta jobb till mig!"

Ta del av en utvärdering av ett kommunalt arbetsmarknadsprojekt för barnfamiljer i Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborg. Genom coachning och subventionerade anställningar i stadsdelen har flera av de deltagande föräldrarna tagit ett kliv närmare arbetsmarknaden och bort från försörjningsstöd.

Projektet har kommit att kallas för Projekt 30 barnfamiljer och genomfördes huvudsakligen under 2015 i samverkan mellan stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo, Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs Stad samt Arbetsförmedlingen.

Målgruppen för projektet var personer med hemmavarande barn inom stadsdelen som hade erhållit försörjningsstöd under lång tid, i minst tio månader sammanhängande, och som förväntades kunna komma i arbete eller tillgodogöra sig utbildning inom 6–18 månader.

Projektets idé var att i samverkan mellan myndigheterna identifiera personer ur målgruppen och erbjuda dessa tidsbegränsade kommunala arbetsmarknadsanställningar samt utbildnin och förstärkt coachstöd.

På så vis skulle målgruppens anställningsbarhet och därmed deras möjlighet till egen försörjning stärkas samtidigt som samarbetsaktörerna skulle få högre kunskap om hur målgruppen kan identifieras.

Utvärderingen besvarar i huvudsak tre frågor:

  • Vad har hänt med deltagarna under och efter projektet?
  • Vilka erfarenheter har deltagarna av sin medverkan i projektet?
    Kan ett positivt resultat i termer av arbete eller studier kopplas till positiva erfarenheter av projektet?
  • Hur har samverkan mellan parterna fungerat?
"Dom fixade ju detta jobb till mig!"

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2016-05-10 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund