EU-handslaget i Västsverige är genomfört

GR:s förbundsordförande Jonas Ransgård genomförde under fredagen ett EU-handslag med EU-minister Ann Linde och representanter från Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen.

Foto: Paul Björkman

Regeringen har genomfört omkring 25 EU-handslag med organisationer runtom i Sverige. Initiativet grundar sig i utredningen "EU på hemmaplan" som presenterades i februari i år och som visar på att kunskapen om EU är låg. Handslaget i Västsverige innebär ett antal åtaganden kring att öka kunskapen om EU, bättre synliggöra arbetet i Göteborgsregionen samt att öka möjligheten för regional och lokal nivå att tidigt delta i EU:s lagstiftningsprocess.

Handslaget följdes av ett kunskapsseminarium med Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU) om aktuella europeiska utmaningar och vad de betyder för Europasamarbetet och Västsverige.

Handslaget är ett avstamp för flera evenemang som arrangeras i Göteborg under hösten med fokus på EU.

Kontaktperson på GR:  Christel Bäckström

Senast uppdaterad: 2018-01-24 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund