EU-hösten startar med handslag i Göteborg

EU är en del av vår vardag och påverkar hälften av alla politiska beslut som tas på lokal och regional nivå. Men svenskarnas kännedom om hur EU fungerar är låg. På fredag tar GR i hand med regeringen och andra lokala parter. Tillsammans lovar vi att bidra till ökade kunskaper om EU.

EU-handslaget på Världskulturmuseet den 29 september är ett initiativ från Ann Linde, EU- och handelsminister. Med handslaget vill regeringen skapa bättre förutsättningar för invånare att påverka beslut som tas på EU-nivå. De västsvenska parterna är Göteborgs Stad, GR och Västra Götalandsregionen (VGR).

Viktigt med delaktighet och påverkan
Parterna vill öka kunskapen för att invånarna ska kunna vara mer delaktiga och påverka beslut som tas på EU-nivå. Handslaget betyder ett gemensamt åtagande, även internt i respektive organisation.

EU-hösten inleds med handslaget, som nu är fullbokat, och därefter planeras olika typer av satsningar - till exempel riktade kunskapssatsningar för politiker, tjänstepersoner och under hösten även för ungdomar och lärare.

Panelsamtal med ledande politiker
I samband med EU-handslaget hålls ett panelsamtal mellan Ann Linde, Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborgs Stad, Jonas Ransgård, förbundsstyrelsens ordförande i GR, Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande i VGR och Ulf Olsson, ordförande i VästKom. Samtalet följs av ett kunskapsseminarium om EU utifrån ett västsvenskt perspektiv med Centrum för Europaforskning vid Göteborgs Universitet (CERGU).

Fler EU- evenemang under hösten
Handslaget är ett avstamp för flera evenemang under hösten med fokus på EU.

EU-hösten kulminerar i toppmötet den 17 november då EU:s stats- och regeringschefer samlas i Göteborg för att diskutera sociala frågor, arbetsmarknad och EU:s framtid.

Kontaktperson på GR:   Christel Bäckström

Senast uppdaterad: 2018-01-24 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund