EU-rapport lyfter Plug In 2.0 som gott exempel i arbetet mot studieavbrott

Det går uppåt för svensk skola enligt en ny EU-rapport. En viktig del i framgångarna är arbetet mot studieavbrott och rapporten lyfter fram projektet Plug In 2.0, där GR varit en ledande aktör sedan starten.

EU-kommissionens rapport Education and Training Monitor 2017 som publicerades nyligen ger en översikt av nuläget i EU-ländernas skolor. I rapporten nämns projektet Plug In 2.0 som ett gott exempel för arbetet mot studieavbrott. Även PlugInnovation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, den nationella kunskapsplattform som GR Utbildning byggt inom ramen för Plug In, omnämns i rapporten.

- Att Plug In 2.0 lyfts fram i EU-kommissionens rapport är helt klart ett erkännande. GR har arbetat med frågan om skolavbrott sedan 2010 och det är roligt att Plug In nu nämns som ett gott exempel. Det är många kommuner och skolor som lagt ner mycket arbete i projektet, säger Helene Odenjung, ordförande för Utbildningsgruppen på GR.

EU-kommissionens rapport beskriver att svenska skolresultat nu är på väg uppåt efter en tids nedgång. Men rapporten nämner också att det finns en ökande risk för ojämlikhet i svenska skolan, bland annat när det kommer till övergången mellan grundskola och gymnasiets nationella program. Idag arbetar GR med denna fråga bland annat i projekten Plug Innan som riktas mot årskurs 5-9 samt i de ESF-finansierade projekten Yrk In och FSGR.

Under EU-toppmötet i Göteborg kommer EU-ledarna att diskutera innehållet i skolrapporten. GR deltar i flera arrangemang under toppmötet och den 15 november finns möjligheten att höra mer om Plug In 2.0 och andra projekt som GR driver med fokus på frågan om fullföljda studier.


Kontaktperson på GR:
  Lisa Sipari

Om rapporten:
EU-kommissionens årliga rapport Education and Training Monitor kartlägger EU-ländernas skol- och utbildningssystem. Den övergripande rapporten beskriver ländernas utveckling utifrån EU:s utbildningsmål för 2020, som bland annat innefattar att andelen studieavbrott inte ska överstiga 10 procent. I den delrapport som kartlägger situationen i svenska skolan nämns projektet Plug In 2.0, där GR varit en ledande aktör, som ett gott exempel i arbetet mot studieavbrott.

  • Läs rapporten härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Läs EU-kommissionens pressmeddelande härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 
Om Plug In och Plug In 2.0:
Plug In startade 2012 med målsättningen att på regional och lokal nivå pröva nya metoder för att få fler elever att fullfölja sina gymnasiestudier. Fortsättningsprojektet Plug In 2.0 startade 2015 och hade som fokus att utveckla det som i Plug In identifierats som framgångsfaktorer. Plug In 2.0 är delvis finansierat av Europeiska socialfonden och samordnas av SKL tillsammans med GR och sju andra regioner. GR deltar dels på operativ nivå genom delprojekt i medlemskommunerna och dels på strategisk nivå genom arbetet med PlugInnovation

  • Läs mer om Plug In härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Senast uppdaterad: 2017-11-14 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund