Europeiska socialfonden (ESF) beviljar 13 miljoner kronor till Projekt HälsoGReppet

Syftet är att minska sjukfrånvaron på kvinnodominerade arbetsplatser ute i GR:s medlemskommuner. Detta ska ske genom samverkan med Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan kring rehabiliteringsprocesser.

Projektet har fyra delmål:

  1. Utveckla rehabiliteringsprocesser genom att ta fram en analysmodell
  2. Stärka samverkan mellan olika aktörer som är involverade i rehabiliteringsprocessen
  3. Öka chefers kunskap om ledarskapets betydelse för hälsa
  4. Öka medvetenheten och kunskapen bland medarbetare
    och chefer kring den egna hälsan och framgångsrika insatser på arbetsmiljöområdet

Projektet kommer att pågå från april 2017 till januari 2020.


Kontaktperson på GR: Ulrica Furby

Senast uppdaterad: 2016-12-12 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund