Ferieplatsen.se – ett nytt IT- verktyg för feriepraktik och sommarjobb

Idag lanseras Ferieplatsen.se, ett effektivt samordningsverktyg för all form av sommarpraktik och sommarjobb.

Verktyget, som är en del av GR Skola Arbetsliv och praktikplatsen.se, erbjuder stor flexibilitet för att anpassa ansökningsprocessen och tilldelningen för varje kommuns egna behov.

I verktyget går det att erbjuda platser både manuellt och genom anpassade lottningsförfaranden. Verksamheter som erbjuder platser kan även sätta upp avgränsningar för att endast personer som är behöriga att söka platsen ska kunna få den tillgänglig.

Systemet erbjuden även många andra effektiva funktioner som förenklar arbetet med feriepraktik och sommarjobb i kommunen.  

Kontaktperson på GR:
Rasim Avdic

Senast uppdaterad: 2016-03-01 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund