Flerårig verksamhetsinriktning för GR antagen

Förbundsfullmäktige antog den 16 juni verksamhetsinriktning och budget för GR 2016, som syftar till att befästa långsiktigheten i GRs uppdrag.

Den verksamhetsinriktning som nu är antagen ska från och med 2017 och framåt bli flerårig. Syftet med en flerårig verksamhetsinriktning är att befästa långsiktigheten i GRs uppdrag, förtydliga förbundets målformuleringar samt bättre tillgodose kraven på uppföljning.

I slutet av varje budgetår kompletteras verksamhetsinriktningen med en mer detaljerad aktivitetsplan och detaljbudget för kommande budgetår.

Läs mer

Senast uppdaterad: 2015-06-22 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund