Folkhögskola – en möjlighet för ensamkommande ungdomar

Projektet Folkhögskolespåret syftar till att möjliggöra för landets folkhögskolor att erbjuda boende- och studieformer för ensamkommande ungdomar.

Målet är att ungdomarnas väg mot vidare studier eller arbete ska förkortas. Det gäller främst ungdomar i åldrarna 17-21 år.

Folkhögskolespåret drivs utifrån idén om att god integration behöver inkludera en bredd av samhällsaktörer över sektorsgränserna. Med utgångspunkt i folkhögskolornas värdegrund och bildningsideal ska insatsen uppmuntra ett nytt tänk kring ensamkommande ungdomars förmåga, resurser och potential.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beviljat medel för att arbeta med Folkhögskolespåret i länet. Projektet pågår från och med hösten 2016 och under hela 2017.

Vill ni ha besök för att få mer information om Folkhögskolespåret?

Jenny Hennecke är projektledare för Folkhögskolespåret i Västra Götaland. Hon kommer att kontakta samtliga kommuner i länet för att informera om Folkhögskolespåret. Om ni redan nu vet att ni skulle vilja att hon kommer och besöker er så är ni välkomna att kontakta Jenny (se kontaktuppgifter nedan).

  1. Folkhögskolespårets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontaktperson på GR: Jenny Hennecke, 031-335 51 85

Senast uppdaterad: 2016-12-09 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund