Folkhögskolespåret – ett alternativ för ensamkommande ungdomar

Tidigare i år bjöd GR in regionens folkhögskolor och ansvariga i kommunerna för ensamkommande ungdomars boende och utbildning till en informationsträff om Folkhögskolespåret. Det har resulterat i att sex folkhögskolor i Västra Götaland nu erbjuder platser till ensamkommande ungdomar – Nordiska folkhögskolan, Dalslands folkhögskola, Wendelsbergs folkhögskola, Hjo folkhögskola, Fristads folkhögskola och Hjälmared folkhögskola.

Folkhögskolespåret påbörjades 2012 som ett projekt i Skåne län, finansierat av Länsstyrelsen. Syftet med projektet är att erbjuda ett alternativ för ensamkommande ungdomar som innefattar både boende och skola.

Nu är projektet nationellt och omfattar 45 parter (folkhögskolor, kommuner, Länsstyrelsen, Migrationsverket och idéburna organisationer) i tio län. Ett av målen är att projektet medverkat till att 500 ensamkommande ungdomar studerar och bor på folkhögskola 2018.

En plats på folkhögskola kan ges som en insats eller att folkhögskolan får tillstånd som HVB-hem.

Hur går insatsen till?

  1. Personal på HVB-hem och gymnasieskolor informeras
  2. Ungdomarna får information
  3. Studiebesök sker på en folkhögskola
  4. Insatsen bedöms av socialsekreterare i samråd med gymnasieskolan och folkhögskolan
  5. Insatsen beviljas och avtal tecknas med folkhögskolan
  6. Flytt och påbörjan av studier


Kontaktperson på GR: Jenny Hennecke

Senast uppdaterad: 2019-01-21 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund