Forskare från FoU i Väst/GR föreläser i riksdagen

Forskaren Lisbeth Lindahl är inbjuden av riksdagsledamöterna Barbro Westerholm (FP) och Lars Eriksson (S) för att tala om äldres förutsättningar för att bo kvar hemma längre.

Seminariet vänder sig till riksdagens ledamöter och äger rum den 16 april.

Seminarieprogrammet i sin helhet ser ut såhär:

Dagens utmaningar:

Den demografiska utvecklingen och otillgänglighete i det befintliga bostadsbeståndet
Ewa Samuelsson , regeringens särskilda utredare och Ulrika Hägred, utredningssekreterare för utredningen om en förbättrad bostadssituation för äldre

Så mycket kan en medelstor svensk kommun spara genom att förbättra tillgängligheten - exempel från Örebro
Lillian Müller, Författare till boken ”Ett samhälle för alla”, Tillgänglighetssamordnare i Trelleborgs kommun

Vinster med god tillgänglighet i bostäderna – exemplet Gôrbra för äldre
Lisbeth Lindahl, Forskare, FoU i Väst/GR


Kontaktperson på GR:
Lisbeth Lindahl

FoU i Väst/GR

Senast uppdaterad: 2016-05-27 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund