Fortbilda dig genom Mistra Urban Futures Öppna Forskarskola

För att möta dagens och framtidens urbana utmaningar har Mistra Urban Futures Göteborgsplattform startat en forskarskola som bygger på transdisciplinaritet och medskapande. Nu lanseras en första kurs, som är öppen både för praktiker och doktorander.

Forskarskolan har som mål att i nära samspel mellan forskare från olika ämnesområden och discipliner arbeta utifrån Mistra Urban Futures forskningsagenda; att förverkliga rättvisa städer. Kursen som startar under hösten 2017 heter Co-producing knowledge in transdisciplinary research – From practice to theory. Den vänder sig till dig som arbetar med så kallade lömska utmaningar, wicked urban problems, i ditt dagliga arbete eller till dig som belyser sådana utmaningar i dina doktorandstudier. Kursen kommer ge dig insikter till urbana dilemman från både ett praktiskt och forskningsperspektiv. Den kommer även ta upp verktyg, metoder och teori kring transdisciplinär forskning.

Kursen består av 2x7,5 hp, men praktiker kan också välja att gå bara delar av kursen. Anmälan till höstterminen sker senast 29 maj. GR är sedan 2009 en av parterna i Mistra Urban Futures, som erbjuder en arena där lokala parter kan mötas utanför de etablerade strukturerna samt ta fram verkningsfull och relevant kunskap i samverkan mellan praktik och akademi. GRs medlemskommuner deltar i flera forskningsprojekt som syftar till att skapa rättvisa, tillgängliga och gröna städer.

  • Läs mer om forskarskolan och kursen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontaktperson på GR:  Sara-Linnea Östervall 

Senast uppdaterad: 2017-07-03 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund