FoU i Väst söker disputerad forskare inom barn- och ungdomsområdet

Vi söker dig som är intresserad av att utveckla den sociala välfärden i Göteborgsregionen.

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige med tillsammans cirka 970 000 invånare. GR:s syfte är att bidra till en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla invånare. Vårt kontor ligger i centrala Göteborg.

FoU i Väst är en del av GR och en kompetensresurs för medlemskommunernas anställda och förtroendevalda. På kommunernas uppdrag erbjuder GR kompetensutveckling och driver forsknings- och utvecklingsarbete kring barn och unga, personer i utsatta livssituationer, äldre, personer med funktionsnedsättningar, missbruksproblematik och psykisk ohälsa.


Nu söker vi en forskare inom barn- och unga området

Idag finns en tydlig ambition att förnya verksamheter som riktas till utsatta barn, ungdomar och deras familjer. Som forskare hos oss är din uppgift att understödja detta utvecklingsarbete genom att koppla samman kunskap från praktikfältet med forskning.

Vi söker dig som tillsammans med oss vill engagera dig i frågor kring förebyggande, stödjande och behandlande insatser för barn, unga och familjer. Aktuellt är olika forsknings- och utvecklingsprojekt kring samverkan inom barn- och ungdomsområdet exempelvis GR-kommunernas mottagande av ensamkommande barn och unga, ungas droganvändande, insatser av såväl förebyggande och behandlande karaktär till målgruppen som understödjande kunskapsinventeringar.

Hos oss blir du en del av en kreativ miljö, står i kontinuerligt samspel med engagerade praktiker och får arbeta med prioriterade frågor i välfärdsorganisationerna. Du kommer att både tillsammans med kollegor i ett arbetslag och självständigt genomföra FoU-projekt för implementeringsstöd, uppdragsforskning och utvärdering.

Hos oss kommer du också att arbeta brett med kunskapsspridning genom att bland annat anordna temadagar, seminarier och olika former av cirklar och nätverk.

Arbetet kräver vana att samspela med praktiker och erfarenhet av frågor kring utsatta barn och unga. Vi förväntar oss att du har en forskarutbildning i socialt arbete, psykologi, sociologi, hälsovetenskap eller annat relevant ämne.


Anställningsvillkor:

Heltid projektanställning under ett år med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.


Ansök till tjänsten som forskare inom barn- och ungdomsområdet:


För mer upplysningar kontakta gärna:

Cecilia Bokenstrand, FoU-chef och avdelningschef på GR Välfärd
Tel: 031-335 51 88, 0705-51 06 50


Sista ansökningsdag:

Måndagen den 22 juni 2015


Fackliga företrädare:

Vision: Tony Dahl, 031-335 50 34
Saco: Anders Hemborg, 031-335 50 72 


Information om verksamheten:

Senast uppdaterad: 2015-06-15 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund