Framgångsrikt projekt söker fler arbetsgivare

Praktikprogrammet som matchar nyanländas kompetens mot kommunernas behov av VA-ingenjörer har blivit en succé. Mer än hälften har redan gått vidare i anställning eller utbildning, trots att projektet ännu inte är avslutat. Nu planeras för nästa omgång och GR öppnar upp för privata och offentliga arbetsgivare i hela samhällsbyggnadssektorn, även utanför Göteborgsregionen.

Marta Partyka kom till Sverige från Polen för två och ett halvt år sedan. Genom GR:s praktikprogram har hon nu fått en projektanställning i Lerums kommun. Här tillsammans med sin handledare Johan Gustafsson. Foto: Anna-Lena Lundqvist

Foto: Anna-Lena Lundqvist

Marta Partyka kom till Sverige från Polen för två och ett halvt år sedan. Genom GR:s praktikprogram har hon nu fått en projektanställning i Lerums kommun. Här tillsammans med sin handledare Johan Gustafsson.

Vi utgår fortfarande från arbetsgivarnas behov av att hitta kompetent arbetskraft. Men den här gången vänder vi oss inte bara till offentliga arbetsgivare utan också till det privata näringslivet. Totalt siktar vi på 50 praktikplatser, säger Lisa Ström, projektledare på Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).

GR startade pilotprojektet Regionalt snabbspår för VA-ingenjörer i mars i år med nio deltagare. Anledningen var att kommunerna hade en stor brist på denna kompetens samtidigt som nyanlända ingenjörer hade svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Vanligtvis kan det ta flera år att få betygen validerade.

I projektet får varje deltagare en handledare som istället bedömer deras yrkeskunskaper under praktiken som varar mellan tre och sex månader. Dessutom kombineras praktiken med en kurs i yrkessvenska och arbetslivskunskap, studiebesök och regionala nätverksträffar.

Förutom anställningar så har praktikprogrammet även fått andra positiva resultat. Deltagarna har utvecklats mycket språkligt på kort tid och lärt sig om svenskt arbetsliv och regelverk. Handledarna har fått nya perspektiv genom att någon utifrån har sett verksamheten med andra ögon, säger Lisa Ström.

Redan under våren utökades projektet med ingenjörer inom bygglov och trafik.

Nu söker GR nya arbetsgivare som har rekryteringsbehov. Därefter matchas de med nyanlända och asylsökande som har rätt kompetens. Den här gången kan även andra än GRs medlemskommuner vara med. I mars-april 2017 börjar en ny omgång av praktikprogrammet.

Det som är unikt med projektet är det regionala samarbetet. Deltagarna behöver inte bo i den kommun de ska praktisera, vilket vanligtvis är fallet. Dessutom får alla arbetsgivare i hela regionen nytta av att det blir fler kompetenta yrkesmänniskor tillgängliga på arbetsmarknaden, vilket är en viktig nyckel för fortsatt tillväxt i Västsverige, säger Lisa Ström.

Det fortsatta projektet finansieras av Länsstyrelsen och de deltagande arbetsgivarna.

Kontaktperson på GR: Lisa Ström

Senast uppdaterad: 2016-09-19 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund