Framtidsveckor - En framgångsrik modell

Konceptet framtidsvecka växer för varje termin och fler och fler skolor i Göteborgsregionen bygger sina framtidsveckor tillsammans med GR Skola Arbetsliv som processtöd.

Konceptet Framtidsvecka bygger på att eleverna ska få mer och bredare inblick i arbetslivet för att få bättre möjligheter att göra välgrundade och medvetna val kring sin framtid och studie- och yrkesval.

Under en vecka vävs lektionsmoment kopplade till arbetslivet samman med verkliga möten med flera yrkesambassadörer och studiebesök. Ett koncept som uppskattas av såväl elever, skolpersonal, företag och verksamheter.

Under vårterminen genomför Lexby skola, Ryaskolan, Brattebergsskolan och Bleketskolan framtidsveckor!
Och fler skolor planerar Framtidsvecka till hösten.

Kontaktperson på GR:
Cecilia Ruthér

GR Skola Arbetsliv

Senast uppdaterad: 2015-03-30 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund