Goda exempel på energismart samhällsplanering på SPECIALS slutkonferens 26 januari

Välkommen till en dag i Göteborg med goda exempel på energismart planering och samhällsbyggande i Sverige och Europa!

Under de senaste åren har GR samarbetat med Föreningen för Samhällsplanering i EU-projektet SPECIAL för att öka kunskapen om och kompetensen i att integrera energiperspektivet i den fysiska planeringen. Då SPECIAL lider mot sitt slut vi vill dela med oss av goda erfarenheter och exempel på energismart samhällsplanering i Sverige och Europa.

Planerare och hållbarhetsstrateger från Hamburg, Genève och Borås berättar om hur de har arbetat med att integrera energiperspektivet i stadsutveckling och samhällsplanering. Andra goda exempel från SPECIALs partnerländer kommer att presenteras av FFS SPECIAL-team. Vi berör både processer och tekniska lösningar. Programmets huvudpunkter:

  • Energy efficient planning and architecture in Wilhelmsburg - Good practice and experiences from IBA Hamburg. Jan Gerbitz, IBA Hamburg
  • Territorial energy tools for integrated energy and spatial planning in the Canton of Geneva. Martin Clerc de Senarclens, Canton de Genève
  • Integrerade planeringsprocesser för översiktsplan och energi- och klimatstrategi - föredömet Borås. Susanne Arneborg och My-Linda Lorentsson, Borås stad
  • Lärdomar och inspiration från SPECIALs partnerländer – process och sakfrågor. Carl-Johan Engström, Ulf Ranhagen och Mats Johan Lundström, FFS & KTH

SPECIALs slutkonferens vänder sig såväl till samhällsplanerare och planarkitekter som energi-/klimatstrateger, hållbarhetsstrateger, trafikplanerare och energiexperter. Både kommunala tjänstemän, politiker och konsulter är välkomna! Seminariet är avgiftsfritt.


Kontaktperson på GR: Amie Ramstedt

Senast uppdaterad: 2015-12-22 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund