Granskningskommittén besöker Teknikcollege i Göteborgsregionen

Göteborgsregionen har varit certifierat för Teknikcollege sedan 2008. Nu är det dags för återcertifering. Den 8 november kommer Industrirådets granskningskommitté, parter från Industrirådet och Riksföreningen Teknikcollege på besök för att granska regionens collegeverksamhet.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare samt företag inom teknik och industri samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar för ungdomar och vuxna.

Teknikcollege Göteborgsregionen är ett samarbete mellan samtliga kommuner i regionen. Här finns 11 godkända utbildningsanordnare inom gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkesutbildning. Vid regionens certifierade utbildningar studerar sammanlagt 453 elever vid vuxenutbildning och yrkesutbildning samt 1 856 elever på gymnasieskolan.

Under ett år har ett fokuserat utvecklingsarbete pågått inom lokala och regionala Teknikcollege för att säkra en återcertifiering, vilket har inneburit såväl att utvärdera det gemensamma arbetet som att ta fram nya mål och handlingsplaner.

Under granskningsdagen besöks dels det regionala rådet på GR, dels görs ett lokalt besök hos Teknikcollege i Kungsbacka.

Kontaktperson på GR
Johanna Redelius

Teknikcollege Göteborgsregionen
Teknikcollege på FaceBook

Senast uppdaterad: 2016-11-08 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund